Våld vid ett enstaka tillfälle

45.

10 000 kronor

En kvinna misshandlades av en man som hon hade en relation med. Han tilldelade henne ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet med sårskada, blodvite, svullnad samt fraktur på näsbenet som följd. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde brottsskadeersättningen till samma belopp. Ärende 2460/2019

46.

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin sambo genom att han tilldelade henne flera slag i ansiktet och på kroppen, drog henne i håret och släpade henne längs marken. Våldet orsakade smärta, blånader och sår samt ett brott på ett ben i handen. Hovrätten dömde mannen för misshandel. Kvinnan förde ingen skadeståndstalan i målet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 15 000 kronor. Ärende 12361/2019

47.

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin före detta man genom att han utdelade flera örfilar mot hennes ansikte, knytnävsslag mot hennes armar och flera slag med basebollträ mot hennes ben. Våldet medförde blåmärken i ansiktet, på armarna och på låren, hudavskrapningar samt en slemhinneskada i munnen. Hovrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 11701/2019

48.

20 000 kronor

En kvinna misshandlades och hotades av sin sambo. Mannen slog henne i ansiktet och huvudet så att hon föll till marken. Därefter tilldelade han henne ytterligare slag mot ansiktet och huvudet samt sparkade på hennes överkropp. Mannen lämnade platsen men återkom kort därefter och fortsatte misshandeln; först genom att trycka kvinnan mot motorhuven på en bil och därefter, medan hon låg ner, utdela ytterligare slag mot hennes ansikte och huvud. Av misshandeln orsakades kvinnan smärta, svullnad, blåmärken och sårskador på ansikte och kropp samt skada på insidan av läppen. I samband med misshandeln uttalade mannen hot om att döda henne. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och olaga hot och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 147/2019

49.

30 000 kronor

En kvinna utsattes för en misshandel av sin man. Han tilldelade henne ett slag mot ansiktet så att hon föll omkull, höll sina händer samt en kudde över hennes ansikte, tog strupgrepp samt drog henne hårt i håret. Våldet medförde smärta, blodvite, blånader, hudavskrap, hårlossning samt andnöd. Vid samma tillfälle blev kvinnan hotad av mannen genom att han fällde uttalanden av innebörd att han skulle döda eller skada henne. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7842/2018

50.

40 000 kronor

En kvinna misshandlades av sin man i den gemensamma bostaden. Mannen tilldelade henne ett stort antal slag mot huvudet, nacken och på kroppen, drog henne i håret, tog strypgrepp om hennes hals och slängde henne mot en vägg. Våldet medförde smärta, ömhet, underhudsblödningar, läpp- och slemhinneskador i munhålan samt överhudsavskrapningar. Kvinnan var vid tillfället gravid. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9101/2016

51.

50 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle i bostaden av sin sambo genom att han tilldelade henne ett stort antal knytnävsslag och slag med ett basebollträ som träffade hennes huvud och kropp. Våldet utövades delvis när hon låg ner. Våldet medförde flera sårskador, hudavskrapningar, stora blånader, svullnad samt brott på ett finger. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1215/2020

52.

50 000 kronor

En man misshandlades av sin sambo genom att denne tilldelade honom slag samt skar honom med en kniv i huvudet och på kroppen. Våldet medförde sårskador. De allvarligaste skadorna var de på händerna. Hovrätten dömde sambon för grov misshandel och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav ersättning med samma belopp. Ärende 3063/2012

53.

60 000 kronor

En kvinna misshandlades av sin sambo i den gemensamma bostaden genom att han sköt henne med en revolver i ena axeln. Kulan trängde in i axelpartiet och orsakade smärta, blodvite och splittrat benbrott på överarmsbenets övre delar. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav ersättning med samma belopp. Ärende 9451/2013

54.

75 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin före detta man. Han tilldelade henne flera slag mot huvudet så att hon föll omkull varefter han slog och sparkade henne på kroppen när hon låg ner. Därefter drog han henne längs golvet in i badrummet där han fyllde ett badkar med vatten och tryckte flera gånger ner hennes huvud under vattnet tills luften nästan tog slut. Han slog även hennes huvud mot väggen när hon satt vid badkaret. Mannen lyfte därefter in henne i sovrummet, satte sig grensle över henne i en säng och tryckte flera gånger en kudde över hennes näsa och mun samt tog strupgrepp om hennes hals. Under händelseförloppet hotade mannen kvinnan genom att vid flera tillfällen uttala att han skulle döda henne, och i ett skede höll han även en kniv mot hennes hals. Han berövade henne också friheten genom att, efter att hon vid ett tillfälle försökt att smita från lägenheten, misshandla henne ytterligare så att hon inte på nytt vågade försöka ta sig ut. Till följd av våldet kvinnan utsattes för fick hon blåmärken, hudavskrapningar, punktformade blödningar i ansiktet, slemhinneskador, tandskada samt hudblödningar och rodnad på halsen. Vid ett annat tillfälle, en tid efter misshandeln, fällde mannen yttranden om att han skulle döda eller skada kvinnan för att hon polisanmält honom. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel, olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8551/2019

55.

100 000 kronor

En kvinna utsattes för synnerligen grov misshandel av sin man genom att han skar henne med kniv i ansiktet, på armarna och på händerna. Vid gärningen skar mannen bort nästan hela hennes underläpp. Brottet inträffade i samband med att kvinnan uttryckt att hon ville skiljas och mannen sa att han skulle skära av hennes läppar så att hon aldrig skulle kunna kyssa någon annan man. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd för kränkning med 85 000 kronor. Vid tiden för Brottsoffermyndighetens prövning hade schablonbeloppet för synnerligen grov misshandel fastställts till 100 000 kronor. Myndigheten lämnade därför ersättning med det beloppet. Ärende 3644/2014

56.

100 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin sambo. Han tilldelade henne slag mot ansiktet, fällde henne till marken, band fast henne med ett rep runt kroppen och satte fast repet i en bil. Därefter körde han iväg med bilen en kortare sträcka. Kvinnan blev medvetslös och fick omfattande hudavskrapningar och underhudsblödningar på stora områden på kroppen, frakturer på ett revben och en underarm samt blödningar i hjärnans hinnor och hjärnvävnaden som var livshotande. Huvuddelen av skadorna uppkom då kvinnan i det närmaste helt försvarslös släpades efter bilen. Hovrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10379/2017