Upprepade fall av hot och ofredanden

73

15 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna ofredades vid ett stort antal tillfällen under cirka fyra och en halv månads tid av sin sambo genom att han skickade ett stort antal sms till henne trots att hon uppmanat honom att inte göra det. Meddelandena hade ett påträngande och delvis hotfullt innehåll. I vissa av dem använde han sexuellt nedsättande uttryck. Mannen bröt även mot ett kontaktförbud som meddelats honom genom att skicka mms och sms till kvinnan. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som det utdömda, vilket var 15 000 kronor. Ärende 11680/2019

74

20 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna hotades och ofredades vid flera tillfällen av sin man under tre månades tid. Domstolen anförde att det varit fråga om flera olaga hot, varav ett varit av relativt allvarligt slag där en kniv använts, och att det mellan dessa förekommit ett flertal kränkande tillmälen. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan ersättning med samma belopp. Ärende 9284/2014

75

25 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En man överträdde ett kontaktförbud mot sin före detta fru vid ett stort antal tillfällen under cirka två månaders tid. Han sökte upp kvinnan i hennes bostad flera gånger och stannade kvar i bostaden trots att hon bad honom att gå. Vid flera tillfällen trängde han sig också olovligen in i bostaden. Han skickade även ett mycket stort antal sms samt ringde kvinnan vid ett mycket stort antal tillfällen. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10919/2016

76

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna hotades av sin före detta sambo vid ett mycket stort antal tillfällen under cirka ett och ett halvt års tid genom att i telefonsamtal och sms uttala att han skulle skada och döda henne, hennes föräldrar samt något av barnen. Mannen hotade även att skada och förstöra egendom för kvinnan. Vid ett tillfälle tog sig mannen olovligen in i kvinnans bostad genom att krossa en ruta i bostaden. Sedan mannen meddelats ett kontaktförbud gentemot kvinnan överträdde han detta under cirka en veckas tid genom att skicka 152 sms till henne. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning samt överträdelse av kontaktförbud och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsoffermyndigheten ansåg att det utdömda skadeståndet var lägre än vad som enligt praxis brukar utgå vid brottslighet av ifrågavarande slag och fann att kvinnan hade rätt till ersättning för kränkning med 30 000 kronor. Ärende 9854/2012

77

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för brott av sin före detta sambo under knappt två månaders tid. Han ringde till henne vid upprepade tillfällen och skickade ett mycket stort antal sms trots att hon förklarat att hon ville bli lämnad ifred. Flera av meddelandena innehöll hot om att hon och hennes familj och vänner skulle komma att dödas eller skadas. Vid ett tillfälle angrep han henne med hot om våld för att hon gjort en polisanmälan. Vid flera tillfällen förföljde han och bevakade henne genom att dyka upp vid hennes arbete, bostad och andra ställen där hon befann sig. Vid ett tillfälle placerade och detonerade han en sprängladdning på hennes lägenhetsdörr. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde tingsrätten att det varit fråga om dagliga trakasserier under knappt två månaders tid samt att sms:en innehållit dödshot mot kvinnan och hennes familj och vänner, vilket fick till följd att hon inte ville umgås med dem av rädsla för att de skulle drabbas ytterligare. Vidare anfördes att trakasserierna fortsatt med oförminskad styrka även efter det att mannen fått kontaktförbud samt att han under hela den aktuella perioden befunnit sig i kvinnans geografiska närhet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 402/2017