Våld och hot i nära relation

(inklusive grov kvinnofridskränkning)

Dessa brott innehåller alltid den försvårande omständigheten att brottet begåtts av någon som man ska kunna känna förtroende för. Många av brotten sker också i offrets hem, där man har rätt att känna sig trygg. Det förhållandet att offret oftast är fysiskt underlägsen gärningspersonen förstärker också kränkningsgraden, liksom då brottet har pågått en längre tid. I övrigt ser man till samma omständigheter som vid ”vanlig” misshandel; våldets karaktär, tillhyggen som använts, förnedrande inslag med mera. Allt detta gör att det är mycket svårt att urskilja någon regelrätt praxis i dessa ärenden, eftersom det oftast finns individuella variationer i ett eller flera av de nivåbestämmande kriterierna. De referat som tagits upp under denna rubrik bör därför mer ses som exempel på avgjorda brottsskadeärenden än som en beskrivning av praxis. De kriterier som Brottsoffermyndigheten särskilt tar sikte på vid bedömningen av ersättningens storlek är våldets art, frekvens och varaktighet. Referat gällande försök till mord begånget av någon som offret har eller har haft ett förhållande med finns i avsnittet Försök till mord/dråp under menyrubriken Brott mot liv och hälsa.

Höjda ersättningsnivåer för kränkning vid kvinnofridsbrott

Den 16 april 2021 beslutade Brottsoffermyndigheten att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid kvinnofridsbrott. Det innebär att vissa referat i det här avsnittet om grov kvinnofridskränkning är missvisande och att kränkningsnivån egentligen – med nu gällande praxis – ska vara högre. De referat som inte längre är aktuella är därför överstrukna. Mer information om de nya nivåerna och omständigheter som ligger till grund för respektive belopp finns via länken nedan.

Våld vid ett enstaka tillfälle

45.

10 000 kronor

En kvinna misshandlades av en man som hon hade en relation med. Han tilldelade henne ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet med sårskada, blodvite, svullnad samt fraktur på näsbenet som följd. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde brottsskadeersättningen till samma belopp. Ärende 2460/2019

46.

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin sambo genom att han tilldelade henne flera slag i ansiktet och på kroppen, drog henne i håret och släpade henne längs marken. Våldet orsakade smärta, blånader och sår samt ett brott på ett ben i handen. Hovrätten dömde mannen för misshandel. Kvinnan förde ingen skadeståndstalan i målet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 15 000 kronor. Ärende 12361/2019

47.

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin före detta man genom att han utdelade flera örfilar mot hennes ansikte, knytnävsslag mot hennes armar och flera slag med basebollträ mot hennes ben. Våldet medförde blåmärken i ansiktet, på armarna och på låren, hudavskrapningar samt en slemhinneskada i munnen. Hovrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 11701/2019

48.

20 000 kronor

En kvinna misshandlades och hotades av sin sambo. Mannen slog henne i ansiktet och huvudet så att hon föll till marken. Därefter tilldelade han henne ytterligare slag mot ansiktet och huvudet samt sparkade på hennes överkropp. Mannen lämnade platsen men återkom kort därefter och fortsatte misshandeln; först genom att trycka kvinnan mot motorhuven på en bil och därefter, medan hon låg ner, utdela ytterligare slag mot hennes ansikte och huvud. Av misshandeln orsakades kvinnan smärta, svullnad, blåmärken och sårskador på ansikte och kropp samt skada på insidan av läppen. I samband med misshandeln uttalade mannen hot om att döda henne. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och olaga hot och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 147/2019

49.

30 000 kronor

En kvinna utsattes för en misshandel av sin man. Han tilldelade henne ett slag mot ansiktet så att hon föll omkull, höll sina händer samt en kudde över hennes ansikte, tog strupgrepp samt drog henne hårt i håret. Våldet medförde smärta, blodvite, blånader, hudavskrap, hårlossning samt andnöd. Vid samma tillfälle blev kvinnan hotad av mannen genom att han fällde uttalanden av innebörd att han skulle döda eller skada henne. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7842/2018

50.

40 000 kronor

En kvinna misshandlades av sin man i den gemensamma bostaden. Mannen tilldelade henne ett stort antal slag mot huvudet, nacken och på kroppen, drog henne i håret, tog strypgrepp om hennes hals och slängde henne mot en vägg. Våldet medförde smärta, ömhet, underhudsblödningar, läpp- och slemhinneskador i munhålan samt överhudsavskrapningar. Kvinnan var vid tillfället gravid. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9101/2016

51.

50 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle i bostaden av sin sambo genom att han tilldelade henne ett stort antal knytnävsslag och slag med ett basebollträ som träffade hennes huvud och kropp. Våldet utövades delvis när hon låg ner. Våldet medförde flera sårskador, hudavskrapningar, stora blånader, svullnad samt brott på ett finger. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1215/2020

52.

50 000 kronor

En man misshandlades av sin sambo genom att denne tilldelade honom slag samt skar honom med en kniv i huvudet och på kroppen. Våldet medförde sårskador. De allvarligaste skadorna var de på händerna. Hovrätten dömde sambon för grov misshandel och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav ersättning med samma belopp. Ärende 3063/2012

53.

60 000 kronor

En kvinna misshandlades av sin sambo i den gemensamma bostaden genom att han sköt henne med en revolver i ena axeln. Kulan trängde in i axelpartiet och orsakade smärta, blodvite och splittrat benbrott på överarmsbenets övre delar. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav ersättning med samma belopp. Ärende 9451/2013

54.

75 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin före detta man. Han tilldelade henne flera slag mot huvudet så att hon föll omkull varefter han slog och sparkade henne på kroppen när hon låg ner. Därefter drog han henne längs golvet in i badrummet där han fyllde ett badkar med vatten och tryckte flera gånger ner hennes huvud under vattnet tills luften nästan tog slut. Han slog även hennes huvud mot väggen när hon satt vid badkaret. Mannen lyfte därefter in henne i sovrummet, satte sig grensle över henne i en säng och tryckte flera gånger en kudde över hennes näsa och mun samt tog strupgrepp om hennes hals. Under händelseförloppet hotade mannen kvinnan genom att vid flera tillfällen uttala att han skulle döda henne, och i ett skede höll han även en kniv mot hennes hals. Han berövade henne också friheten genom att, efter att hon vid ett tillfälle försökt att smita från lägenheten, misshandla henne ytterligare så att hon inte på nytt vågade försöka ta sig ut. Till följd av våldet kvinnan utsattes för fick hon blåmärken, hudavskrapningar, punktformade blödningar i ansiktet, slemhinneskador, tandskada samt hudblödningar och rodnad på halsen. Vid ett annat tillfälle, en tid efter misshandeln, fällde mannen yttranden om att han skulle döda eller skada kvinnan för att hon polisanmält honom. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel, olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8551/2019

55.

100 000 kronor

En kvinna utsattes för synnerligen grov misshandel av sin man genom att han skar henne med kniv i ansiktet, på armarna och på händerna. Vid gärningen skar mannen bort nästan hela hennes underläpp. Brottet inträffade i samband med att kvinnan uttryckt att hon ville skiljas och mannen sa att han skulle skära av hennes läppar så att hon aldrig skulle kunna kyssa någon annan man. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd för kränkning med 85 000 kronor. Vid tiden för Brottsoffermyndighetens prövning hade schablonbeloppet för synnerligen grov misshandel fastställts till 100 000 kronor. Myndigheten lämnade därför ersättning med det beloppet. Ärende 3644/2014

56.

100 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin sambo. Han tilldelade henne slag mot ansiktet, fällde henne till marken, band fast henne med ett rep runt kroppen och satte fast repet i en bil. Därefter körde han iväg med bilen en kortare sträcka. Kvinnan blev medvetslös och fick omfattande hudavskrapningar och underhudsblödningar på stora områden på kroppen, frakturer på ett revben och en underarm samt blödningar i hjärnans hinnor och hjärnvävnaden som var livshotande. Huvuddelen av skadorna uppkom då kvinnan i det närmaste helt försvarslös släpades efter bilen. Hovrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10379/2017

Våld vid flera bestämda tillfällen

57.

10 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i den gemensamma bostaden. Vid det första tillfället tilldelade han henne en örfil och vid det andra tillfället greppade han tag om hennes huvud och dunkade det mot golvet med smärta, svullnad och blånad som följd. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med det beloppet. Ärende 6728/2013

58.

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Vid det första tillfället drog mannen ner kvinnan på marken vilket orsakade en mindre sårskada och smärta. Vid det andra tillfället utdelade han flera slag mot hennes huvud och kropp samt satte sitt knä mot hennes bröstkorg. Våldet medförde blånader och smärta. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11205/2019

59.

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i den gemensamma bostaden. Vid det första tillfället knuffade han ner henne på golvet i ett duschutrymme och skallade henne i ansiktet. Vid det andra tillfället slog han en dörr mot henne upprepade gånger, tryckte in henne i en garderob samt drog och slet i hennes ena arm. Våldet medförde smärta, hudavskrapningar, svullnader, ledutgjutning och blåmärken. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 463/2015

60.

20 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i det gemensamma hemmet. Vid det första tillfället tilldelade han henne ett slag i ansiktet som medförde smärta, rodnad och blånad. Vid det andra tillfället tog han tag i henne och kastade ner henne på golvet, stoppade in fingrar i hennes näsa och mun och drog, slog henne i ansiktet och kastade ner henne i ett badkar. Av misshandeln fick kvinnan smärta och blånader. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 12303/2019

61.

20 000 kronor

En man misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i deras gemensamma bestod. Vid det första tillfället tog hon ett struptag om hans hals vilket medförde blåmärken. Vid det andra tillfället tilldelade hon honom ett knytnävsslag i ansiktet och klöste honom i ansiktet med smärta, rodnad och sårskada som följd. Tingsrätten dömde kvinnan för två fall av misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 20 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med det utdömda beloppet. Ärende 6047/2019

62.

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för våld och hot vid fem tillfällen av sin man under cirka sex månaders tid. Vid ett tillfälle slog han henne i ansiktet med öppen hand. Vid det andra tillfället utdelade han flera slag med både händer och bälte mot hennes kropp samt sparkade henne på knäet. Vid det tredje tillfället tog han ett grepp om kvinnans överarmar och skakade henne så att hon slog huvudet i en vägg samt tilldelade henne slag på låren. Vid det fjärde tillfället greppade mannen tag om hennes lår. Vid det sista tillfället hotade han kvinnan genom att gestikulera att han skulle skära halsen av henne. Våldet medförde smärta, blåmärken och sårskada. Mannen dömdes för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9651/2019

63.

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid fyra tillfällen av sin sambo under cirka ett års tid. Vid det första tillfället tilldelade han henne i vart fall tre knytnävsslag i ansiktet och tog strupgrepp på henne två gånger. Vid det andra tillfället slog han henne i bakhuvudet och vid det tredje tillfället knuffade han med sina knän henne ur sängen. Vid det sista tillfället slog han en fjärrkontroll i pannan på henne. Våldet medförde smärta, andningssvårigheter, skada i läppen, lösa tänder samt underhudsblödning. Hovrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktades våldets art, frekvens och varaktighet. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 5677/2019

64.

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En rullstolsburen kvinna misshandlades och hotades av sin sambo vid fem tillfällen under knappt ett års tid. Vid det första tillfället slog och armbågade han henne i ansiktet varvid hon föll ur rullstolen. När hon låg ner sparkade han henne mot revbenen och bröt i hennes fingrar. Vid det andra tillfället slog han henne i ansiktet med knuten hand. Vid det tredje tillfället slog han henne i ansiktet och knuffade henne till marken så att hon skadade foten och knäet. Vid det fjärde tillfället utdelade han knytnävsslag mot hennes huvud. Vid det sista tillfället hotade han henne genom att måtta ett slag mot hennes huvud med en stekpanna. Därefter sparkade han henne upprepade gånger mot benen. Det samlade våldet orsakade smärta, svullnader, sårskador, näsblod och blåmärken. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 435/2020

65.

60 000 kronor

En kvinna misshandlades vid tre tillfällen av sin man i det gemensamma hemmet. Vid det första tillfället stack mannen en kniv i kvinnans armhåla, vilket orsakade sårskada i bröstet och lungsäcken. Skadan var inte livshotande. Kvinnan var vid tillfället gravid i sjätte månaden. Mannen misshandlade henne vid ytterligare två tillfällen genom att han tilldelade henne slag med knuten hand, drog henne i håret samt tog ett tag om hennes nacke och drog ut henne ur barnens förskola. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel och misshandel samt att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med sammanlagt 50 000 kronor. Brottsoffermyndigheten prövade ärendet efter praxishöjningen vid allvarlig men inte livshotande personskada och fann att kvinnan hade rätt till ersättning med 50 000 kronor för kränkning för den grova misshandeln. Myndigheten lämnade även ersättning med det belopp som domstolen hade dömt ut avseende de två andra misshandelstillfällena. Kvinnan fick därför brottsskadeersättning för kränkning med totalt 60 000 kronor. Ärende 9905/2014

Våld vid ett stort antal opreciserade tillfällen

66.

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid ett stort antal tillfällen av sin sambo under drygt nio månaders tid. Våldet bestod främst i att han tilldelade henne slag mot ansiktet, huvudet och kroppen. Utöver det tog han struptag på henne, dunkade hennes huvud i en vägg och tog ett hårt grepp om hennes ben, försökte kasta en yxa på henne, följde efter henne och drog ner henne på marken samt satte sig över henne och utdelade flera knytnävsslag i hennes ansikte. Ett av misshandelstillfällena var utdraget i tid och i samband med gärningen band mannen kvinnan och spottade på henne. Till följd av våldet tillfogades kvinnan smärta, blåmärken, andnöd, svullnad och rodnader. Hovrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 12231/2019

67.

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid upprepade tillfällen av sin sambo under sex månaders tid. Våldet bestod i att han utdelade upprepade slag och sparkar mot henne, skallade henne, knuffade runt henne, slet och lyfte henne i håret, drog i och vred runt hennes näsa samt tryckte ihop kinderna på henne, tryckte hårt runt hennes mun och tryckte fingrarna i hennes hals vilket orsakade andnöd och medvetandeförlust. Mannen spottade även på henne. Våldet medförde frakturer i revbenen och näsan, sårskador, smärta, blåmärken, svullnad, håravfall och kala fläckar på huvudet. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10694/2015

68.

60 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades och hotades vid upprepade tillfällen under cirka sex månaders tid av sin sambo. Mannen tog struptag på kvinnan, bet henne i örat, tog tag i henne och kastade in henne i en vägg, tilldelade henne slag i ansiktet samt dunkade hennes ansikte mot en vägg. Vid ett misshandelstillfälle hotade han henne också genom att rikta en machete mot henne och fälla uttalanden med innebörd att han skulle döda eller skada henne. Han hotade henne också vid flera tillfällen genom att trycka baksidan av ett knivblad mot hennes hals. Vid upprepade tillfällen tog han hårda grepp om kvinnans armar och handleder samt uttalade kränkande tillmälen till henne. Han uttalade också vid flera tillfällen hot om att han skulle döda eller skada henne och hennes anhöriga om hon gjorde en polisanmälan. Det samlade våldet medförde smärta, blåmärken, svullnader och rodnader. Struptagen medförde vid ett par tillfällen andningssvårigheter och vid ett tillfälle tappade kvinnan medvetandet. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 60 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1863/2019

69.

60 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid fyra tillfällen och hotades samt ofredades vid ett mycket stort antal tillfällen av sin man under två års tid. Vid det första tillfället slog han henne med en krycka mot hennes ben och vid det andra tillfället slog han en barnstol i plast mot hennes hand. Vid det tredje tillfället slog han henne flera gånger i huvudet med en toffel. Vid det fjärde tillfället tog han tag i hennes hår, slog henne i huvudet samt dunkade hennes huvud flera gånger mot en vägg. Vid ett tillfälle hotade han att kasta syra i ansiktet på henne. Han hotade henne också vid ett mycket stort antal andra tillfällen genom att fälla uttalanden med innebörd om att döda eller allvarligt skada henne. Han fällde också vid ett stort antal tillfällen kränkande yttranden till henne. Det samlade våldet medförde smärta, svullnad, andnöd och blåmärken. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 60 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4415/2019

70.

70 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för brott av sin man i den gemensamma bostaden under ett år och åtta månaders tid. Vid ett tillfälle misshandlade han henne genom att han slog flera slag mot hennes huvud och kropp med smärta och sprucken trumhinna som följd. Vid ett annat tillfälle slog eller sparkade han mot hennes mage och vid ytterligare ett tillfälle slog han flera slag mot hennes huvud och kropp. Utöver dessa gärningar misshandlade och ofredade han henne genom att han utdelade slag mot hennes huvud och kropp, sparkade henne mot kroppen, puttade och slängde henne i golvet, tog grepp om hennes hals och tryckte en kudde mot hennes ansikte, spottade henne i ansiktet samt tog tag i hennes underliv med sin hand. Visst våld utövades mot kvinnan när hon var gravid. Hovrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 70 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 7809/2014

71.

80 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades, hotades och ofredades vid ett stort antal tillfällen av sin man under två år och tre månaders tid. Våldet bestod främst i slag och sparkar mot hennes huvud och kropp. Vid något tillfälle tilldelade han henne slag med en skurmopp och vid ett annat tillfälle tog han ett strupgrepp på henne. Vid ett tillfälle misshandlade han henne flera gånger under samma dag genom att han tilldelade henne slag och sparkar mot huvudet och kroppen, höll ett hårt grepp om hennes överarmar, drog henne i håret samt kastade sin nyckelknippa i hennes bakhuvud. Det sammanlagda våldet medförde smärta, yrsel och blåmärken. Mannen hotade och ofredade också kvinnan vid upprepade tillfällen under den aktuella perioden genom att uttala hot om att döda henne samt genom att kalla henne för nedsättande tillmälen och spotta på henne. Vid flera av gärningarna var makarnas gemensamma barn närvarande. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd för brottet med 80 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6442/2016

72.

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för en grov misshandel samt grov kvinnofridskränkning under fyra år och åtta månaders tid av sin sambo. Den grova misshandeln bestod i att mannen tilldelade henne ett stort antal sparkar och slag mot kropp och huvud, lyfte upp henne i luften och kastade henne med kraft i golvet, tog kraftiga tag runt hennes armar och ben samt bet henne i ena benet. Våldet medförde bland annat näsfraktur, blödningar i ena ögat, ett stort antal underhudsblödningar och hudavskrapningar, hjärnskakning samt medvetslöshet. Utöver det misshandlade mannen kvinnan vid ett flertal tillfällen genom att han tilldelade henne slag och sparkar mot huvudet och kroppen, bet henne på kinden och olika ställen på kroppen, knuffade henne utför en trappa, tryckte ner hennes ansikte i en badbalja samt tog stryptag och höll för hennes mun. Han fällde även yttranden och skrev meddelanden med innebörd att hon eller hennes närstående skulle skadas eller dödas, kallade henne nedsättande saker och kontrollerade hennes trosor för att söka spår efter andra män. Vidare slog han sönder möbler och annat i den gemensamma bostaden. Vissa av gärningarna, däribland den grova misshandeln, utfördes när kvinnan var gravid. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd för kränkning med 100 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2272/2017

Upprepade fall av hot och ofredanden

73.

15 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna ofredades vid ett stort antal tillfällen under cirka fyra och en halv månads tid av sin sambo genom att han skickade ett stort antal sms till henne trots att hon uppmanat honom att inte göra det. Meddelandena hade ett påträngande och delvis hotfullt innehåll. I vissa av dem använde han sexuellt nedsättande uttryck. Mannen bröt även mot ett kontaktförbud som meddelats honom genom att skicka mms och sms till kvinnan. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som det utdömda, vilket var 15 000 kronor. Ärende 11680/2019

74.

20 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna hotades och ofredades vid flera tillfällen av sin man under tre månades tid. Domstolen anförde att det varit fråga om flera olaga hot, varav ett varit av relativt allvarligt slag där en kniv använts, och att det mellan dessa förekommit ett flertal kränkande tillmälen. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan ersättning med samma belopp. Ärende 9284/2014

75.

25 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En man överträdde ett kontaktförbud mot sin före detta fru vid ett stort antal tillfällen under cirka två månaders tid. Han sökte upp kvinnan i hennes bostad flera gånger och stannade kvar i bostaden trots att hon bad honom att gå. Vid flera tillfällen trängde han sig också olovligen in i bostaden. Han skickade även ett mycket stort antal sms samt ringde kvinnan vid ett mycket stort antal tillfällen. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10919/2016

76.

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna hotades av sin före detta sambo vid ett mycket stort antal tillfällen under cirka ett och ett halvt års tid genom att i telefonsamtal och sms uttala att han skulle skada och döda henne, hennes föräldrar samt något av barnen. Mannen hotade även att skada och förstöra egendom för kvinnan. Vid ett tillfälle tog sig mannen olovligen in i kvinnans bostad genom att krossa en ruta i bostaden. Sedan mannen meddelats ett kontaktförbud gentemot kvinnan överträdde han detta under cirka en veckas tid genom att skicka 152 sms till henne. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning samt överträdelse av kontaktförbud och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsoffermyndigheten ansåg att det utdömda skadeståndet var lägre än vad som enligt praxis brukar utgå vid brottslighet av ifrågavarande slag och fann att kvinnan hade rätt till ersättning för kränkning med 30 000 kronor. Ärende 9854/2012

77.

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för brott av sin före detta sambo under knappt två månaders tid. Han ringde till henne vid upprepade tillfällen och skickade ett mycket stort antal sms trots att hon förklarat att hon ville bli lämnad ifred. Flera av meddelandena innehöll hot om att hon och hennes familj och vänner skulle komma att dödas eller skadas. Vid ett tillfälle angrep han henne med hot om våld för att hon gjort en polisanmälan. Vid flera tillfällen förföljde han och bevakade henne genom att dyka upp vid hennes arbete, bostad och andra ställen där hon befann sig. Vid ett tillfälle placerade och detonerade han en sprängladdning på hennes lägenhetsdörr. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde tingsrätten att det varit fråga om dagliga trakasserier under knappt två månaders tid samt att sms:en innehållit dödshot mot kvinnan och hennes familj och vänner, vilket fick till följd att hon inte ville umgås med dem av rädsla för att de skulle drabbas ytterligare. Vidare anfördes att trakasserierna fortsatt med oförminskad styrka även efter det att mannen fått kontaktförbud samt att han under hela den aktuella perioden befunnit sig i kvinnans geografiska närhet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 402/2017