Våld vid flera tillfällen

86

20 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En 15-årig pojke utsattes vid flera tillfällen under två år och tre månaders tid för våld och hot av sin mamma. Vid cirka tio tillfällen tog mamman grepp om och drog i hans öra. Vid ett tillfälle tog hon ett grepp om hans haka. Våldet medförde smärta. Mamman hotade också pojken vid flera tillfällen genom att säga att han skulle bli slagen. Tingsrätten dömde mamman för grov fridskränkning och att betala skadestånd med 20 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2589/2019

87

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades och ofredades av sin pappa under drygt två års tid när han var 12–14 år. Vid ett tillfälle kastade pappan ett bollracket som träffade sonen på hälen. Vid ett stort antal tillfällen knuffade pappan in honom i en vägg vilket medförde smärta, ömhet och blånader. Pappan ofredade honom också vid ett stort antal tillfällen genom att uttala kränkande tillmälen såsom att han var efterbliven, dum i huvudet, misslyckad och störd. Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 11493/2019

88

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka misshandlades vid flera tillfällen under cirka ett år och sju månaders tid av sin pappa. Hon var vid tiden för brotten 11–13 år. Vid ett tillfälle slog han henne i ansiktet och kastade en stol som träffade henne i ryggen samt uttalade hot om att döda flickan och övriga i familjen. Vid ett annat tillfälle slog han flickan på armen med en skruvmejsel och vid ytterligare ett tillfälle kastade han en nyckelknippa som träffade henne i pannan. Vid ett annat tillfälle tilldelade han henne ett slag i ansiktet. Utöver detta slog han henne vid upprepade tillfällen med öppen hand i ansiktet. Våldet medförde smärta och sårskador. Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8354/2019

89

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka misshandlades vid i vart fall sju tillfällen av sin mamma under knappt två års tid när hon var 14–16 år. Mamman tilldelade flickan slag med händer och tillhyggen vilket medförde smärta och blånad. Vid flera av dessa tillfällen uttalade mamman förolämpningar om att flickan inte var värd att föda. Tingsrätten dömde mamman för grov fridskränkning och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktade domstolen att det varit en mor som misshandlat sitt minderåriga barn, att flickan varit särskilt utsatt då hennes far eller andra nära släktingar inte funnits i Sverige samt att misshandeln så gott som uteslutande varit av allvarligt slag och regelmässigt skett genom upprepade slag med tillhygge som gett kvarstående skador. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som domstolen dömt ut. Ärende 5923/2018

90

50 000 kronor

Det här beslutet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka misshandlades vid upprepade tillfällen av sin pappa under knappt två års tid när hon var 9–10 år. Vid ett tillfälle slog pappan henne i huvudet när han hade nycklar i handen så att ett blödande sår uppstod. Vid flera tillfällen tilldelade han henne slag i ansiktet med öppen hand. Därutöver tilldelade han henne vid upprepade tillfällen slag på kroppen med en pinne samt sparkade henne på kroppen. Våldet medförde smärta och sårskador. Tingsrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till flickan med 50 000 kronor för kränkning. Domstolen anförde i skadeståndsdelen att flickan inte utsatts för något så allvarligt våld att det lett till annat än övergående fysiska skador, men att kränkningarna å andra sidan pågått under lång tid och skett i hemmet. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till samma belopp. Ärende 2607/2018

91

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades och hotades vid upprepade tillfällen av sin pappa under ett år och åtta månaders tid när han var 14–16 år. Våldet bestod främst i att pappan tilldelade honom slag mot huvudet och kroppen, drog honom i håret och knuffade omkull honom. Vid ett tillfälle körde pappan ut honom i skogen och misshandlade honom genom att välta omkull honom, dra honom i håret och tilldela honom flera slag i ansiktet. Pappan hotade honom också vid upprepade tillfällen genom att uttala att han skulle döda eller skada pojken och andra i familjen. Vid flera av tillfällena förstärktes hoten av att pappan hade en kniv. Till följd av våldet pojken utsattes för fick han smärta, blåmärken, rivmärken och huvudvärk. Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9930/2018

92

75 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka utsattes vid upprepade tillfällen för brott av sin mamma under drygt fyra års tid. Övergreppen började när flickan var åtta år. Mamman misshandlade flickan genom att slå henne med öppen hand på huvudet och kroppen, sparka henne på benen, tilldela henne slag på armen respektive benet med en galge, dra henne i håret samt slå henne med en bandyklubba och en sopborste på benen. Vid ett tillfälle hotade mamman flickan genom att hålla en kniv framför henne samtidigt som hon sa att hon skulle skicka henne utomlands. Mamman ofredade även flickan vid flera tillfällen genom att hälla vatten över henne. Det samlade våldet medförde smärta, blånader och rivmärken. Hovrätten dömde mamman för grov fridskränkning och att betala skadestånd till flickan med 75 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4698/2015

93

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades vid ett stort antal tillfällen under cirka fem års tid av sin pappa. Pojken var vid tiden för brotten 10–15 år. Pappan tilldelade honom slag mot huvudet och kroppen dels med händerna, dels med olika tillhyggen som till exempel metallborste, skärp, sladdar och fiskespö. Våldet medförde smärta, sårskador och vid något tillfälle blodvite. Pappan utsatte också sonen för flera fall av sexuella ofredanden. Tingsrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd för kränkning med 100 000 kronor. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4747/2019

94

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades, hotades och ofredades av sin pappa och styvmamma vid ett stort antal tillfällen under cirka fyra års tid när han var 8–12 år. Våldet bestod bland annat i att de vuxna bet pojken i handen, hettade upp en pinne och brände honom på ben och fötter, slog honom med en träpinne på benen, händerna och kroppen, tilldelade honom slag och sparkar samt orsakade andnöd genom att hålla för hans näsa och mun. Hovrätten dömde pappan och styvmamman för grov fridskränkning och att solidariskt betala skadestånd till pojken med 100 000 kronor för kränkning. Han fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4513/2013