Utnyttjande av barn för sexuell posering

253.

Ingen ersättning

En 14-årig flicka kom i kontakt med en man via internet. Han försökte förmå henne att ta en bild av sig själv när hon var lättklädd och därefter skicka bilden till honom. Flickan tog dock aldrig någon bild. Tingsrätten dömde mannen för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att flickan inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Gärningspersonen gick med på att betala det utdömda beloppet för kränkning. Det innebär att domstolen inte har prövat om flickan har utsatts för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten måste däremot alltid göra en egen bedömning av om ersättning för kränkning kan lämnas. Även om situationen varit obehaglig för flickan anser myndigheten inte att hon i skadeståndsrättslig mening varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas. Ärende 5189/2017

254.

5 000 kronor

En tioårig flicka förmåddes att posera sexuellt via internet. En man fick henne att filma när hon klädde av sig samt att skicka filmen i realtid till mannen över internet. Inledningsvis klädde hon av sig så att hon stod iförd enbart bikini. Därefter förmåddes hon att ta av sig överdelen och blotta sina bröst. Tingsrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda, vilket var 5 000 kronor. Ärende 5431/2019

255.

10 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes av en man att vid i vart fall två tillfällen posera via webbkamera när hon onanerade. Mannen gjorde även uttalanden av sexuell innebörd. Hovrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2841/2016

256.

20 000 kronor

En tolvårig flicka förmåddes under cirka tre veckors tid att skicka flera bilder på sig själv av sexuell karaktär till en man, bland annat ett foto där flickan penetrerade sig själv med fingrarna. Tingsrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2686/2016

257.

25 000 kronor

En 15-årig flicka utsattes för brott av en man som hon kommit i kontakt med via internet. Mannen förmådde henne vid åtta tillfällen under en dryg månads tid att visa sig lättklädd och naken framför en webbkamera. Vid fyra av dessa tillfällen förmådde han henne även att onanera. Mannen ofredade henne också sexuellt genom att skicka meddelanden av sexuell karaktär till henne samt skicka bilder på sig själv i kalsonger. Hovrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning, varav 20 000 kronor för poseringsbrotten och 5 000 kronor för det sexuella ofredandet. Av hovrättens domskäl framgick att kontakten mellan mannen och flickan varit mycket intensiv och att mannen hotat att sprida bilder på flickan när hon velat dra sig ur och inte ha mer kontakt. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 7004/2017

258.

25 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes vid upprepade tillfällen under cirka ett och ett halvt års tid att skicka bilder av sin nakna eller lättklädda kropp och sitt nakna underliv till en man. Hovrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktades att det varit fråga om ett stort antal brott. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9421/2018

259.

50 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes av en man att utföra sexuell posering via internet vid upprepade tillfällen under drygt två månaders tid. Mannen förmådde flickan att vid ett stort antal tillfällen onanera framför en webbkamera samt vid ett flertal tillfällen föra upp olika föremål såsom nässpray och deodoranter i underlivet. Han försökte även förmå henne att onanera samt ha samlag framför webbkameran. Mannen dömdes för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till sådant brott och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. Tingsrätten anförde i skadeståndsdelen att flickan vid den i åtalet aktuella tidpunkten var nyss fyllda 15 år och att det närmast var en sinkadus att gärningarna blev att bedöma som poseringsbrott och inte grova sexuella övergrepp mot barn. Domen fastställdes av hovrätten. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda. Ärende 158/2018