Allmänfarlig ödeläggelse

350.

10 000 kronor

Två personer placerade en sprängladdning inne i porten till huset mittemot en kvinnas hus. Till följd av explosionen krossades fönstret till kvinnans sovrum och glassplitter flög in i rummet. Kvinnan fick glassplitter över sig och tillfogades sårskador på benen. Hovrätten dömde de två personerna för allmänfarlig ödeläggelse och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11385/2019

351.

40 000 kronor

En tidsinställd bomb hade placerats vid ett hotell som vid tillfället användes som flyktingboende. En man arbetade som lokalvårdare på hotellet och när han skulle slänga en sopsäck i en container utlöstes bomben och orsakade en explosion. Mannen fick svåra kroppsskador i form av bland annat öppna underbensfrakturer med omfattande mjukdelsskador. Hovrätten ogillade åtalet mot två män då det inte ansågs styrkt att de varit delaktiga i gärningen. Brottsoffermyndigheten fann att mannen varit utsatt för allmänfarlig ödeläggelse och att han fick anses så särskilt berörd av gärningen att han hade rätt till ersättning för kränkning. Ersättningen bestämdes till 40 000 kronor. Ärende 1737/2018