Viktimologiska forskarkonferenser

Brottsoffermyndigheten arrangerar en årlig forskarkonferens för forskare inom det viktimologiska forskningsfältet. Konferenserna är tänkta att utgöra mötesplats för forskare på lägst doktorandnivå för att knyta viktiga kontakter och att ta del av den forskning som pågår i landet.

Till konferenserna bjuds huvudtalare in och därefter har forskare möjlighet att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt.

Konferenserna är välbesökta och uppskattade och visar på bredden av forskningsprojekt som vuxit fram under de senaste åren.

Viktimologisk forskarkonferens 2016

2016 års forskarkonferens kommer att arrangeras i Stockholm i november. Läs mer i kalendariet.

Tidigare forskarkonferenser

2015: Program från konferensen
2014: Program från konferensen
2013: Program från konferensen

Senast uppdaterad:2016-05-26