Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Den nuvarande tävlingsperioden pågår från 1 februari 2021 till och med 30 juni 2022.

Uppsatserna ska vara på lägst kandidatnivå eller som en del av en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng. Tävlingsbidragen kan vara skrivna inom flera olika ämnesområden.

tävlingsperiod

Tävlingsomgången startade 1 februari 2021 och pågår till och med den 30 juni 2022.

 

Uppsatserna ska vara examinerade under tävlingsperioden och skickas till Brottsoffermyndigheten senast den 30 juni 2022. Uppsatsen skickas via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

 

Bifoga kontaktuppgifter och ett registerutdrag eller liknande som styrker att uppsatsen är examinerad.

Priser

Rådet för Brottsofferfonden utser de vinnande bidragen. De tre bästa uppsatserna belönas på följande sätt:

Första pris: 15 000 kronor
Andra pris: 10 000 kronor
Tredje pris: 5 000 kronor

De vinnande bidragen samlas i en antologi som finns i PDF-format att ladda ner från den här sidan.

senast utsedda vinnare

De vinnande uppsatserna i den senaste tävlingsomgången handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk. 

Författarna till de vinnande uppsatserna för år 2020 får ta emot sina priser på distans på grund av de rese- och besöksrestriktioner som finns för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset i Sverige.

De vinnande uppsatserna är samlade i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus 2020. Läs mer i pressmeddelandet.

Senast uppdaterad:2021-02-02