Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.

Nuvarande tävlingsperiod pågår från den 1 februari 2018 till och med den 30 juni 2019.

Uppsatserna ska vara på lägst kandidatnivå eller som en del av en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng. Tävlingsbidragen kan vara skrivna inom flera olika ämnesområden.

Ny tävlingsperiod

En ny tävlingsomgång startade den 1 februari 2018 och pågår till och med den 30 juni 2019. Uppsatserna ska vara examinerade under tävlingsperioden och skickas till Brottsoffermyndigheten senast den 30 juni 2019. Uppsatsen skickas via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga kontaktuppgifter och ett registerutdrag eller liknande som styrker att uppsatsen är examinerad.

Priser

Rådet för Brottsofferfonden utser de vinnande bidragen. De tre bästa uppsatserna belönas på följande sätt:
Första pris: 15 000 kronor
Andra pris: 10 000 kronor
Tredje pris: 5 000 kronor

De vinnande bidragen samlas i en antologi.

senast utsedda vinnare

Författarna till de vinnande uppsatserna fick sina priser på Brottsoffermyndigheten i oktober 2018. De vinnande uppsatserna är samlade i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus 2018. Läs mer i pressmeddelandet.

Senast uppdaterad:2018-11-05