Uppsatstävling

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.


Ny tävlingsperiod
En ny tävlingsomgång startade den 1 juli 2016 och pågår till och med den 31 januari 2018. De deltagande uppsatserna ska vara examinerade under tävlingsperioden och skickas till Brottsoffermyndigheten senast den 31 januari 2018. Uppsatsen skickas via e-post till registrator eller med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga kontaktuppgifter och ett registerutdrag eller liknande som styrker att uppsatsen är examinerad. Rådet för Brottsofferfonden utser vinnarna.

Priser
De tre bästa uppsatserna belönas med dessa priser:
Första pris: 15 000 kr
Andra pris: 10 000 kr
Tredje pris: 5 000 kr

Uppsatsämnen
Här hittar du förslag på uppsatsämnen.

Senast utsedda vinnare
Författarna till de vinnande uppsatserna fick sina priser vid en ceremoni på myndigheten i mars 2017. De vinnande uppsatserna är samlade i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus 2017.


 
 Pristagarna i uppsatstävlingen "Brottsoffer i fokus".  Pristagarna i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus 2017. Från vänster Emma Linder, Lisa Vallin, William Svärd och Mikaela Magnusson.  I mitten Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.


Första pris, 15 000 kronor

”Lösningen är en enkelbiljett till hemlandet”

– en kvalitativ studie av socialsekreterares uppfattningar av ärenden som rör våldsutsatta papperslösa kvinnor
Författare: Emma Linder och Lisa Vallin, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.


Andra pris, 10 000 kronor

Skadestånd utan straff

– Civilrättslig rättvisa efter sexuella övergrepp
Författare: William Svärd, juridiska institutionen vid Stockholms universitet.


Tredje pris, 5 000 kronor

Preschoolers’ Disclosures of Child Sexual Abuse

- A Multiple-Case Study
Författare: Mikaela Magnusson, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad:2017-03-06