Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.

Uppsatserna ska vara på lägst kandidatnivå eller som en del av en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng. Tävlingsbidragen kan vara skrivna inom flera olika ämnesområden.

Förslag på uppsatsämnen

Ny tävlingsperiod

En ny tävlingsomgång startade den 1 juli 2016 och pågår till och med den 31 januari 2018. Uppsatserna ska vara examinerade under tävlingsperioden och skickas till Brottsoffermyndigheten senast den 31 januari 2018. Uppsatsen skickas via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga kontaktuppgifter och ett registerutdrag eller liknande som styrker att uppsatsen är examinerad.

Priser

Rådet för Brottsofferfonden utser de vinnande bidragen. De tre bästa uppsatserna belönas på följande sätt:
Första pris: 15 000 kronor
Andra pris: 10 000 kronor
Tredje pris: 5 000 kronor

De vinnande bidragen samlas i antologin ”Brottsoffer i fokus”.

Senast utsedda vinnare

Läs om de senast vinnande bidragen.

 
 Pristagarna i uppsatstävlingen "Brottsoffer i fokus".  Pristagarna i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus 2017. Från vänster Emma Linder, Lisa Vallin, William Svärd och Mikaela Magnusson.  I mitten Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

Senast uppdaterad:2017-12-20