Projektkatalog för brottsofferforskning

Brottsoffermyndighetens projektkatalog för brottsofferforskning innehåller information om brottsofferinriktade forskningsprojekt som finansierats helt eller delvis av Brottsofferfonden eller genom Brottsoffermyndighetens särskilda utlysningar av medel.

Projektkatalogen  innehåller också större utvecklingsprojekt. Den uppdateras kontinuerligt efter varje ny utdelning av forskningsmedel. För information om andra typer av projekt, se Idébank för brottsofferinriktade projekt
 

Senast uppdaterad:2015-07-10