Gåva till Brottsofferfonden

Brottsofferfonden är öppen för gåvor. Gåvorna bidrar till att finansiera forskning och projekt som syftar till att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer.

Om du vill ge en gåva sätter du in valfritt belopp på Brottsofferfondens bankgiro 5319-6879. Vid insättning anger du ditt för- och efternamn. Om du betalar via din internetbank skriver du ditt namn som ett meddelande. Därefter fyller du i nedanstående formulär. När vi har fått meddelande om att din betalning har kommit in skickar vi ett tackkort till dig.

Vill du skänka en gåva anonymt? Sätt då enbart in pengarna på Brottsofferfondens bankgiro 5319-6879.

  1. Uppgifter om dig om du vill ha ett tackkort
  2. Ange förnamn
  3. Ange efternamn
  4. Ange gatuadress
  5. Ange postnummer
  6. Ange ort

 

Senast uppdaterad:2017-08-28