Kontaktuppgifter för Brottsofferfonden

Vi arbetar med Brottsofferfonden:

Ulf Hjerppe
, chef för enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum hör organisatoriskt inom myndigheten.
Kontakta Ulf på tel. 090-70 82 54, 070-619 57 54

Ivona Begic, handläggare och kontaktperson för kvinno- och tjejjourer samt andra ideella föreningar.
Kontakta Ivona på tel 090-70 82 35

Maria Königsson, handläggare och kontaktperson för frågor gällande forskningsprojekt och offentliga projekt som finansieras via fonden.
Kontakta Maria på tel. 090-70 82 03

Aiste Ornataviciute, handläggare och kontaktperson för brottsofferjourer.
Kontakta Aiste på tel. 090-70 82 76

Fredrik Selin, handläggare och kontaktperson för frågor gällande utlysning av särskilda medel för projekt gällande våld mot kvinnor m.m.
Kontakta Fredrik på tel. 090-70 82 58


E-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se
Senast uppdaterad:2016-03-01