Kontaktuppgifter för Brottsofferfonden

Ulf Hjerppe, chef för enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54, 070-619 57 54

Aiste Ornataviciute, handläggare och kontaktperson för brottsofferjourer
Telefon: 090-70 82 76

Maria Königsson, handläggare och kontaktperson för forskare och offentliga verksamheter
Telefon: 090-70 82 03

Fredrik Selin, kontaktperson för uppsatstävlingen och regeringsuppdrag om särskilda medel för projekt gällande våld mot kvinnor 2009-2010 samt 2011-2014
Telefon: 090-70 82 58

E-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se
Senast uppdaterad:2020-02-04
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå