Idébank för brottsofferinriktade projekt

Söker ni exempel på hur ni kan sprida information om er organisation? Vill ni veta hur andra organisationer har lagt upp sina utbildningar och föreläsningar? I idébanken finns ett urval av de brottsofferinriktade projekt som Brottsofferfonden har finansierat.

Projekten är indelade i tre olika kategorier: information, utbildning och utvecklingsprojekt. Ni väljer kategori genom att klicka på respektive rubrik.

 

Information om forskningsprojekt finns i projektkatalogen för brottsofferforskning. 
  
 

 

Information

1 

Utvecklingsprojekt

1 

Utbildning

1 
Senast uppdaterad:2017-07-10