Idébank för brottsofferinriktade projekt

Brottsofferfonden beviljar medel till olika typer av brottsofferinriktade projekt. I idébanken samlar vi goda exempel på väl genomförda projekt.

Vi lägger in projekt kontinuerligt och strävar efter att det ska bli en välfylld och varierande samling. Idébanken är till för dem som vill ha idéer till projekt och för dem som är intresserade av att se vilka typer av brottsofferinriktat arbete som bedrivs i Sverige.

För information om forskningsprojekt, se Projektkatalog för brottsofferforskning.

 

Information

1 

Utvecklingsprojekt

1 

Utbildning

1 
Senast uppdaterad:2016-09-02