Elektronisk ansökan, forskning

Elektronisk ansökan om medel från Brottsofferfonden görs i ett elektroniskt formulär som skickas till Brottsoffermyndigheten.

Ansökningsformuläret fylls i och skickas till Brottsoffermyndigheten via Internet. Bilagor, till exempel en utförligare projektbeskrivning och CV, kan bifogas det elektroniska ansökningsformuläret.

Ha alla handlingar till hands
För att kunna fylla i hela ansökan vid ett tillfälle måste du ha handlingar och uppgifter tillgängliga, t.ex. kontonummer. För information om vad en ansökan ska innehålla, se sidan Ansökan om medel för forskningsprojekt. I själva ansökningsformuläret finns sedan anvisningar som guidar dig steg för steg.

E-legitimation
För att ansöka om medel måste du ha en personlig e-legitimation. Med hjälp av e-legitimationen kan du logga in på Mina sidor och komma åt ansökningsformuläret. E-legitimationen används också för att signera ansökan. Läs mer om e-legitimation.

Mina sidor
Ansökningsformuläret finns i Mina sidor. Du har möjlighet att spara eller avbryta ansökan när du vill. Ansökan sparas dock maximalt fem dagar. Om du väljer "Avbryt" sparas inte ansökan. Om blanketten är öppen i två timmar utan att redigeras avbryts ansökningsförfarandet.

Logga in på Mina sidor för att göra en ansökan om medel från Brottsofferfonden.

Senast uppdaterad:2015-07-10