Forskningsprojekt

Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer.

Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin. Brottsofferfonden finansierar doktorandprojekt under förutsättning att en disputerad forskare står som huvudsökande.

 

Rådet för Brottsofferfonden fattar beslut om fördelning av medel. Rådet bedömer bland annat:

  • projektets relevans i förhållande till Brottsofferfondens ändamål och uppdrag
  • frågeställningarnas vetenskapliga betydelse
  • projektets originalitet och potential till nydanande forskning
  • forskningsmetodens och datas adekvans för forskningsuppgiften
  • projektets genomförbarhet, till exempel etiska aspekter eller datas tillgänglighet.
Senast uppdaterad:2017-08-28
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå