Beslut

Brottsofferfonden fördelar medel två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Om ni söker senast den 1 april får ni beslut i juni och söker ni senast den 1 oktober kommer beslutet i december.

Handläggarna på Brottsofferfonden granskar er ansökan och kontrollerar att den är komplett. De tar kontakt med er om det saknas uppgifter eller dokument, eller om ni till exempel behöver förtydliga er budget.

Skriftligt besked

Det är Rådet för Brottsofferfonden som fattar beslut om fördelning av medel. Beslut i frågor om bidrag från Brottsofferfonden kan inte överklagas.

När beslutet är offentligt får ni ett skriftligt besked om er ansökan har beviljats medel eller inte. Beskedet skickas till huvudsökande. Brottsoffermyndigheten publicerar också en lista över alla projekt som har beviljats medel i högerspalten på den här webbsidan.

Kontrakt

Brottsoffermyndigheten skriver alltid kontrakt med de som beviljas medel. De personer som är behöriga att företräda verksamheten ska underteckna kontraktet.

Kontraktet innehåller allmänna villkor om hur ni ska genomföra och redovisa projektet. Det finns i vissa fall också särskilda villkor för projektet.

Utbetalning av medel

Brottsoffermyndigheten betalar ut projektbidraget som ett engångsbelopp när ni har skickat tillbaka det underskrivna kontraktet. Därefter tar det ungefär tre veckor innan beloppet finns på det konto som ni har angett i ansökan.

Senast uppdaterad:2020-12-17