Ansökan

Ni kan söka medel från Brottsofferfonden två gånger per år. Om ni söker senast den 1 april får ni beslut i juni och söker ni senast den 1 oktober kommer beslutet i december.

De uppgifter som ni anger i ansökan ligger till grund för beslutet om fördelning av medel. Därför är det viktigt att presentera det planerade projektet på ett tydligt och strukturerat sätt.

Om ni söker bidrag på våren kan projektet starta tidigast i juli och om ni söker under hösten kan projektet starta tidigast i januari. Brottsofferfonden kan bevilja medel för ett år i taget.

Uppgifter i ansökan

Er ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, en budget och en plan för utvärdering och redovisning. Om ni ansöker för en förening ska ni bifoga stadgar, den senaste verksamhetsberättelsen, årsredovisning och uppgift om den aktuella styrelsens sammansättning.
Läs anvisningarna innan ni fyller i ansökan.

Det går att söka medel för flera projekt men ni måste göra en separat ansökan för varje projekt.

Ansök via webben

Det enklaste sättet att söka medel är via webbansökan. Om ni inte kan göra en webbansökan går det bra att använda Brottsofferfondens ansökningsblankett.

För webbansökan behövs en personlig e-legitimation. Om föreningens firmatecknare inte har e-legitimation kan en annan av föreningens företrädare signera ansökan.

Ansökningsblanketten och bilagor skickas in via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se. Endast det undertecknade exemplaret av ansökningsblanketten behöver skickas med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Senast uppdaterad:2017-09-29