Projektmedel och forskning

Brottsoffermyndigheten finansierar forskning och brottsofferinriktade projekt med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Genom Brottsofferfonden anordnar myndigheten också en konferens för forskare och en uppsatstävling för studenter.

Brottsofferfonden ger bidrag till forskare, ideella organisationer, offentliga och privata verksamheter för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

 

Brottsoffermyndighetens projektkatalog för brottsofferforskning samlar information om forskningsprojekt som fått finansiering av Brottsofferfonden. Information om projekt som har genomförts av ideella organisationer finns i idébanken för brottsofferinriktade projekt.

 

För att stimulera intresset för brottsofferfrågor på landets universitet och högskolor arrangerar Brottsoffermyndigheten en årlig konferens för forskare och en uppsatstävling för studenter.

 

Senast uppdaterad:2017-08-28