Understanding Discourses of Victimisation in the Age of Deep Mediatisation

Projektet studerar hur nya förutsättningar för att skapa berättelser om och förstå offerskap skapas på, och i  samspelet mellan, nätverk av medieplattformar. Det omfattar särskilt fyra områden med relevans för hur föreställningar om offerskap präglats av djup medialisering i Sverige: dramatiska mediehändelser, nätverkande offerrörelser, politiseringen av brott samt berättelser om offerskap på sociala medier.

  • Simon Lindgren
  • Ragnar Lundström, Moa Eriksson Krutrök

  • Umeå universitet
  • Sociologiska institutionen
  • 2019, 2020

Projektet är pågående.

Ny sökning

Senast uppdaterad:2021-02-08