The real rape - the application of Swedish rape laws 1965-2022

Syftet är att studera svensk våldtäktslagstiftning och dess tillämpning från brottsbalkens tillkomst 1965 till i dag.

  • Sara Uhnoo
  • Moa Bladini, Åsa Wettergren
  • Göteborgs universitet
  • Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • 2020

Studien genomförs utifrån ett kombinerat feministiskt och emotionssociologiskt perspektiv med fokus på hur våldtäktsmyter kan spåras i lagtexter och domar och hur de förändrats. Metoden består av diskursanalys av förarbeten, lagtexter, tidningsartiklar, domar, samt intervjuer med domare, åklagare och advokater.

Projektet är pågående.

Ny sökning

Senast uppdaterad:2021-02-08