#Metoo-skalvet och dess efterdyningar: Om brottsoffers sökande efter rättvisa och den samhälleliga och rättsliga responsen

Projektet syftar till att kartlägga de begrepp om rättvisa som framkommit i #metoo-kampanjen samt i responsen från massmedia, regering, riksdag och rättsväsende.

  • Ulrika Andersson
  • Linnea Wegerstad
  • Lunds universitet
  • Juridiska fakulteten
  • 2018, 2019, 2020

Genom att bidra med ett ramverk som begripliggör mångfalden av rättvisebegrepp i samtiden avser projektet att ge en djupare förståelse av brottsoffers krav på rättvisa.

Projektet är pågående.   

Ny sökning

Senast uppdaterad:2021-02-08