Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: Det initiala bemötandet av polis och medicinsk personal

Projektet studerar hur kvinnor som har blivit våldtagna upplever den initiala kontakten med polis och/eller medicinsk personal. Vidare undersöks vilka erfarenheter poliser och medicinsk personal har av dessa möten.

  • Lisa Rudolfsson
  • Inga Tidefors, Elisabeth Punzi

  • Göteborgs universitet
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
  • 2018, 2019, 2020

Projektet omfattar tre faser: fokusgrupper med poliser och med medicinsk personal, intervjuer med kvinnor som har blivit våldtagna och som har gjort en polisanmälan och/eller genomgått en medicinsk undersökning samt enkäter till kvinnor som har blivit våldtagna och som har gjort en polisanmälan och/eller genomgått en medicinsk undersökning.

Projektet är pågående.   

Ny sökning

Senast uppdaterad:2021-02-08