Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati

Projektet syftar till ökad kunskap om journalisters utsatthet som brottsoffer i det digitala samhället, samt kunskap om hur denna utsatthet i förlängningen påverkar förutsättningarna för yttrandefrihet och demokrati.

  • Måns Svensson
  • Oscar Björkenfeldt
  • Lunds universitet
  • Rättssociologiska institutionen
  • 2018, 2019, 2020

Utgångspunkten för projektet är att journalister som utsätts för brottsliga kränkningar och hot, utan tillräckligt stöd från samhället, riskerar att utveckla försvarsmekanismer i form av självcensur. Projektets övergripande frågeställning är: Hur och under vilka förutsättningar riskerar hat och hot mot journalister online att försvaga yttrandefrihet och demokrati - och hur kan ett rättssociologiskt brottsofferperspektiv bidra till att motverka riskerna?

 

Projektet är pågående.   

 

Ny sökning

Senast uppdaterad:2021-02-08