Brottsoffer efter massövergrepp och flykt - lever Sverige upp till rättsliga förpliktelser och politiska förväntningar?

Syftet med projektet är att identifiera och analysera vilka skyldigheter folkrätten, de mänskliga rättigheterna och olika instrument i gränslandet mellan juridik och politik ålägger Sverige samt vilka rättigheter de grundar för brottsoffren

  • Per Bergling
  • Fanny Holm
  • Umeå universitet
  • Juridiska institutionen
  • 2018, 2019

Studien fokuserar på brottsoffrens rätt till rättvisa, gottgörelse och information. Den kommer också att analysera hur svensk lagstiftning och olika myndighetsprocesser förhåller sig till denna samlade internationella och regionala regelmassa. Slutligen kommer studien att diskutera lösningar på identifierade problem av rättslig och institutionell natur.

Projektet är pågående.   

Ny sökning

Senast uppdaterad:2019-09-10