Barn offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser

Syftet med projektet är att öka kunskaperna kring sexualbrott mot barn på nätet.

  • Carolina Lunde
  • Linda Jonsson, Carl Göran Svedin
  • Göteborgs universitet
  • Psykologiska institutionen
  • 2016, 2018, 2019
Projektet kommer särskilt att fokusera på hur och varför ett brott initierades (orsak), hur brottet utvecklades över tid (skeende), samt vad som hände efteråt (konsekvenser). Det omfattar dels analyser av förundersökningar, förhör och domar, dels intervjuer med  barn och unga som utsatts för sexualbrott på nätet.

Projektet är pågående.

Ny sökning

Senast uppdaterad:2020-01-07
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå