Projektkatalog för brottsofferforskning old

Söker du en forskare som arbetar med brottsofferfrågor? Eller vill du veta mer om vilka projekt som pågår inom ett visst område? Brottsoffermyndighetens projektkatalog samlar information om forskningsprojekt som fått finansiering av Brottsofferfonden.

I projektkatalogen hittar du också större utvecklingsprojekt i offentlig regi och projekt från Brottsoffermyndighetens regeringsuppdrag för att bland annat öka kunskapen om våld mot kvinnor. Projektkatalogen uppdateras efter varje ny utdelning från Brottsofferfonden.

Information om projekt som har genomförts av ideella organisationer finns i idébanken för brottsofferinriktade projekt.

 

Senast uppdaterad:2017-12-06
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå