Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag.

Regeringen har nu lämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya sexualbrottslagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och innebär att om sex inte är frivilligt så är det olagligt.
– Vårt uppdrag blir nu att öka kunskapen om den nya lagstiftningen. Det är nödvändigt att rätten till sexuell integritet och självbestämmande lyfts på olika sätt för att vi ska kunna uppnå en verklig förändring i samhället, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Det nya utbildningsmaterialet ska också vara tillgängligt för unga med funktionsnedsättningar. Dessutom ska barn och unga involveras när materialet tas fram.

Brottsoffermyndigheten ska även ta fram och sprida information till andra målgrupper som är berörda av den nya lagstiftningen. Det gäller till exempel det civila samhällets organisationer, rättsväsendet, socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården. Målgruppen föräldrar ska få information om lagstiftningen och hur de kan prata med sina barn om frågan.

I genomförandet av uppdraget ska Brottsoffermyndigheten hämta in synpunkter från flera olika myndigheter och organisationer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-677 63 14 
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se  

Läs mer om uppdraget.

Senast uppdaterad:2018-05-07
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå