Polisman och hans familj får brottsskadeersättning för mordförsök

En polis i Västerås och hans familjemedlemmar får 100 000 kronor vardera i kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten efter att deras hus blivit beskjutet med automatvapen. Myndigheten anser att familjemedlemmarna varit utsatta för försök till mord. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Polismannen och hans familj låg och sov på övervåningen i sitt hem när huset blev beskjutet med ett automatvapen. Totalt avlossades 22 skott och kulorna passerade genom ytterdörr och väggar för att sedan fortsätta in i de olika rummen på bottenvåningen. Några av kulorna passerade genom hela huset och en kula stannade först 25 meter längre bort i grannens köksfönster. Ingen gärningsperson har ännu kunnat bindas till brottet.
– Skytten har visat prov på mycket stor hänsynslöshet genom sitt agerande. Det var bara lyckliga omständigheter som gjorde att ingen i huset blev träffad, säger Bo Eriksson, jurist vid brottsskadeenheten.

Brottsoffermyndigheten anser att alla fyra familjemedlemmar som befann sig i huset varit utsatta för försök till mord. Skytten måste ha varit medveten om att huset med största sannolikhet var bebott och att det fanns en stor risk att personer i huset kunde träffas av skotten och avlida. Enligt myndighetens bedömning får det anses övervägande sannolikt att skytten i vart fall varit likgiltig inför en sådan effekt. Var och en av familjemedlemmarna får ersättning med 100 000 kronor vilket är vad som brukar lämnas vid försök till mord när offret inte skadats fysiskt. För de vuxna familjemedlemmarna görs ett grundavdrag på 1 500 kronor.

Utifrån vad som framkommer i ärendet verkar brottet vara kopplat till mannens arbete som polis.
– Att en företrädare för rättsväsendet utsätts för ett attentat på det här sättet i sitt hem tillsammans med sin familj är oerhört allvarligt. Vi hoppas att den utbetalda ersättningen kan bidra till att kompensera familjen för den mycket allvarliga kränkning som de blivit utsatta för, säger Åsa Lundmark, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten
Tel: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se

Bo Eriksson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig handläggare
Telefon: 090-70 82 14
E-post: bo.eriksson@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer i Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling  under rubriken Nyheter.


 

Senast uppdaterad:2019-11-27