Över 10 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 10,5 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.

– Vi har fått in många väldigt bra och angelägna ansökningar. Tack vare att fondens medel ökar kan vi finansiera fler projekt jämfört med förra våren, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar på att öka kunskapen om hatbrott och att nå ut med information på olika språk. Ett flertal projekt är också inriktade på nå brottsoffer genom nya kanaler, till exempel på biografer, i radio och på spårvagnar.

Brottsofferfonden finansierar i vår även fem nya forskningsprojekt. Projekten handlar om elevers erfarenhet av trakasserier och mobbning, unga brottsutsatta mäns möten med socialarbetare, erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld, hur en mobilapp kan lindra posttraumatisk stress och om sjukvårdens bemötande av äldre som utsatts för övergrepp.

Ett forskningsprojekt får bidrag för andra året i rad. Det handlar om åtgärder för att förbättra kvaliteten vid polisförhör med barn i förskoleåldern.

Projekt som beviljats medel våren 2017.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten  
Mobiltelefon: 070-677 63 14 
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se   

Senast uppdaterad:2017-06-26