Liten – stor hjälp till små brottsoffer

Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Stina Wirsén tagit fram en barnbok om när det inte känns bra hemma och om att våga berätta. De flesta barn har erfarenhet av att de vuxna i familjen bråkar ibland och vissa barn upplever våld hemma. Det är inte farligt att tycka olika och det är inte farligt att bli arg men det finns gränser när bråk inte är bråk utan brott. Liten är en unik bok som behandlar ett ämne som sällan berörs i barnlitteratur men som berör alla barn.

Boken om Liten handlar om en liten person som är rädd hemma. I Litens familj blir bråken stora, för stora. Vi får följa Litens strategier för att hantera en skrämmande vardag och till slut berättar Liten för fröken på förskolan om hur hen har det hemma.

 

- Det är många barn som är med om brott inom familjen. Därför är det viktigt att prata med barn om hur de mår. Boken om Liten kan fungera som ett underlag för samtal med barn om deras rättigheter och vuxnas skyldigheter, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

 

Liten är framtagen inom ramen för ett av Brottsoffermyndighetens regeringsuppdrag och ingår som en del av informationskonceptet Jag vill veta. Informationen riktar sig till barn upp till 18 år och innehåller förutom barnboken också webbplatsen jagvillveta.se, broschyrer, filmer och spel. All information finns samlad på jagvillveta.se och har tagits fram i samverkan med Barnombudsmannen.

 

- Vi som är vuxna har ett ansvar – för egna och andras barn. Om vi orkar se, har mod att ta vårt uppdrag på allvar, kan vi finnas till för barn i vår närhet oavsett om vi är grannar, personal, vänner eller släkt, säger Stina Wirsén.

 


För mer information kontakta:

 

Annika Öster   
Generaldirektör        
E-post: aos@brom.se              
Mobil: 070-677 63 14              

 

Ulf Hjerppe     
Informationschef 
E-post: uhj@brom.se
Mobil: 070-619 57 54 

 

Hanna Netzell
Projektledare                      
E-post: hne@brom.se     
Mobil: 070-614 88 60   

 

Läs boken om Liten på webbplatsen Jag vill veta.


Möt oss på Bok & Biblioteksmässan, monter A0104. Kontakta Ulf Hjerppe för att boka intervjuer.

 

 

Senast uppdaterad:2014-09-30