Kränkningsersättning vid våldtäkt höjs till 100 000 kr

Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat att höja ersättningsnivån för kränkning vid våldtäkt mot vuxna från 75 000 kr till 100 000 kr.

PRESSMEDDELANDE 15 mars 2013

Höjningen beror på den skärpta syn på sexualbrott som bl.a. kommer till uttryck genom förändringar i lagstiftningen om sexualbrott. Dessutom beslutade nämnden att den schabloniserade ersättningen för sveda och värk ska höjas från 10 000 kr till 15 000 kr.

Att bli våldtagen är ett synnerligen integritetskränkande brott. Det ska återspeglas i en hög ersättning och beslutet från Nämnden för brottsskadeersättning är ett viktigt steg framåt för att bidra till upprättelse för dem som utsätts för detta brott. Normalersättningen vid våldtäkt kommer totalt att vara 115 000 kr, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Den som utsatts för brott kan få ersättning på tre olika sätt: skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning från det egna försäkringsbolaget och brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning kan bara betalas ut om brottsoffret inte fått full ersättning genom skadestånd eller försäkring. Det är delvis olika regler som gäller för ersättningstyperna men i vissa avseenden är reglerna desamma för domstolarnas och Brottsoffermyndighetens bedömning av ersättning.

Ersättningsnivåerna bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Domstolarna tar dock hänsyn till Brottsoffermyndighetens praxis när de bestämmer skadestånd. Det är därför en uppgift för både domstolarna och Brottsoffermyndigheten att med hänsyn till samhällets värderingar utveckla praxis på området.

- Att Brottsoffermyndigheten kan göra självständiga bedömningar av brottsskadeersättning är av stor betydelse för att myndigheten ska kunna påverka ersättningsnivåerna. Vi hoppas att domstolarna ska ansluta sig till bedömningen vilket skulle innebära att de som utsätts för våldtäkt kommer att få högre skadestånd för kränkningen av den personliga integriteten, fortsätter Annika Öster.


Frågor    
Annika Öster
Generaldirektör
E-post: aos@brom.se
Mobil: 070-677 63 14    

Ulf Hjerppe
Jurist, Kunskapscentrum
E-post: uhj@brom.se
Mobil: 070-619 57 54

 

Senast uppdaterad:2013-03-18