Kidnappad svensk får rekordstor ersättning

Den svenske man som kidnappades i Mali 2011 får drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Han får högsta möjliga belopp för fysiskt och psykiskt lidande och för den inkomst han har förlorat. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Mannen kidnappades av al-Qaida i Timbuktu i Mali, när han semestrade med motorcykel på väg till Sydafrika från Sverige. Han utsattes för människorov under perioden 25 november 2011 till den 25 juni 2017. Under brottstiden var mannen i en mycket utsatt situation, inte bara genom gärningspersonernas hot och våld utan också på grund av rådande klimat, farliga djur och bristen på mat, vatten och sanitet.

Mannen får 250 000 kronor i ersättning för kränkning. Dessutom ersätts personskadan med  910 000 kronor för fysiskt och psykiskt lidande och för förlorad inkomst.

– Han får det högsta beloppet som är möjligt att få för personskada. Ersättningen kan bidra till att kompensera det lidande han har utsatts för, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid Brottsskadeenheten.

Vid tillfället avrådde UD från resor till Timbuktu. Mannen, som avvek från en tidigare planerad och kontrollerad resväg, reste in i Mali utan att ha kontrollerat UD:s reserekommendationer för området. Enligt Brottsoffermyndigheten har han därför utsatt sig för en ökad risk att bli skadad, även om det skett av oaktsamhet. Samtidigt anser Brottsoffermyndigheten att mannen har utsatts för en mycket allvarlig kränkning. Myndigheten har då särskilt tagit hänsyn till de förhållanden han tvingats leva under och att han varit frihetsberövad under en mycket lång tid, fem år och sju månader.

Eftersom han har utsatt sig för en ökad risk att bli skadad ska brottsskadeersättningen enligt brottsskadelagen minskas. Men mot bakgrund av det mycket allvarliga brott som mannen utsatts för faller inte hela ersättningen bort. I stället har ersättningen för kränkning minskats med hälften till 250 000 kronor. Även ersättningen för personskada har minskats med hälften, men mannen når ändå upp till maxbelopp för personskada.

– Även om brottsskadeersättningen har halverats har det mindre betydelse i det här fallet. Det beror på att mannen får full ersättning upp till brottsskadelagens maxbelopp för personskada, säger Åsa Lundmark, chef vid brottsskadeenheten.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

 

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se

 

Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2018-09-06
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå