Ingen brottsskadeersättning till poliser efter skolattacken i Trollhättan

De två poliser som var först till brottsplatsen under skolattacken i Trollhättan har inte rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Det har Brottsoffermyndigheten beslutat bland annat eftersom poliserna var utbildade för att hantera den aktuella situationen och eftersom de visste att gärningspersonen var beväpnad med svärd.

– Det är en högre tröskel för poliser att få ersättning för kränkning än för privatpersoner eftersom det kan ingå i deras arbetsuppgifter att ingripa mot hotfulla och våldsamma personer och vara mentalt förberedda på sådana situationer, säger Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

De två poliserna fick i polisbilen information om att en man med svärd befann sig på skolan och att en eller flera personer var skadade. Väl framme vid skolan såg de flera skadade personer. När de var på väg upp till övervåningen fick de syn på gärningspersonen som gick i riktning från dem. Poliserna stannade några trappsteg från övre plan och ropade ”Polis, stanna och släpp svärdet!”. Gärningspersonen vände sig då om och gick raskt mot dem. Poliserna avlossade sina tjänstevapen när gärningspersonen befann sig ett antal meter från dem.
– Poliserna har uppgett att händelsen påminde om de utbildningar och övningar om pågående dödligt våld som de har deltagit i, säger Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Gärningsmannen avled till följd av skottskadorna och har därför inte kunnat ställas till svars för sina brott. I efterhand har gärningsmannaprofilgruppen vid polisens nationella operativa avdelning gjort ett utlåtande om brotten på skolan.
– Polisens gärningsmannaprofilgrupp skriver att gärningspersonen gått målinriktat mot de två poliserna med ett tydligt syfte att bli skjuten, säger Per Jonsson. 

Poliserna har ansökt om brottsskadeersättning för mordförsök. Brottsoffermyndigheten har i sitt beslut följt gärningsmannaprofilgruppens bedömning om att mannen velat ta sitt liv genom att bli skjuten av polisen. Bedömningen är därför att det inte är frågan om mordförsök utan om hot mot tjänsteman, som anses vara grovt.
– Utifrån den här informationen är vår bedömning att poliserna inte har utsatts för en sådan allvarlig kränkning av den personliga integriteten att de har rätt till ersättning, säger Per Jonsson.

Brottsoffermyndigheten har hittills fått in 36 ansökningar om brottsskadeersättning kopplade till skolattacken i Trollhättan. I oktober förra året fattades beslut i de första ärendena. Föräldrar och syskon till den elev som mördades fick då brottsskadeersättning med 25 000 kronor per person. Läs pressmeddelandet ”Familjemedlemmar får ersättning efter skolmord i Trollhättan”.

Ytterligare 23 personer, elever och lärare, har ansökt om brottsskadeersättning. Flera av dessa ärenden kommer att behandlas av Nämnden för brottsskadeersättning och beslut väntas under april månad.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande skolattacken
Telefon: 090-70 82 41
E-post: per.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2017-03-03