Tecknade figurer läser i bok tillsammans.

Barnboken Liten översätts till engelska

Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att översätta barnboken Liten till engelska. Dessutom ska boken och den tillhörande handledningen Liten och trygg spridas till grundskolans lägre årskurser och grundsärskolor.

Barn ska känna till sina rättigheter och våga berätta för vuxna när de drabbas av våld eller övergrepp. Det var utgångspunkten när Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen i ett regeringsuppdrag tog fram boken Liten tillsammans med författaren och illustratören Stina Wirsén. Den tillhörande handledningen Liten och trygg ska förse skolpersonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra viktiga samtal om känslor och rättigheter med barn.

– Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. I det ingår att alla barn ska vara trygga från våld, kränkningar och övergrepp. Förebyggande arbete för att förhindra mäns våld mot kvinnor måste påbörjas tidigt och nå unga och andra utsatta grupper. Det betyder också att barn själva ska ha kunskap om sina rättigheter. På så sätt kan vi se till att fler barn vågar säga ifrån, och berätta för vuxna i sin närhet när och om de utsätts för brott, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande från regeringen.

Sprids till internationell målgrupp

Den engelska översättningen av Liten kommer att spridas till en internationell målgrupp genom högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children: End Violence Solutions Summit som hålls i Stockholm i februari. Konferensen arrangeras inom ramen för det Globala partnerskapet mot våld mot barn.

− Det är många barn som är med om brott inom familjen – i Sverige och runt om i världen. Därför är det viktigt att prata med barn om hur de mår. Boken om Liten kan fungera som ett underlag för samtal med barn om deras rättigheter och vuxnas skyldigheter, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Barnboken Liten och handledningsmaterialet Liten och trygg har tidigare spridits till landets förskolor. Nu kommer även grundskolans lägre årskurser och grundsärskolor att få ta del av materialet.

Läs boken om Liten
Handledningen Liten och trygg
Om Liten och trygg
Webbplatsen Jag vill veta
Om Jag vill veta

Bildillustrationer: Stina Wirsén

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, chef för kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten,
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se, 090-70 82 54

 

Senast uppdaterad:2017-11-13