Polis

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar inom polisväsendet. Ambitionen är att du ska hitta brottsofferinformation som är speciellt användbar för polisen.

Polis
I ditt arbete som polis möter du förmodligen ofta brottsoffer. Nedan har vi listat det informationsmaterial som vi tror att du kommer att ha mest användning av i din yrkesroll. Här hittar du naturligtvis även Brottsoffermyndighetens ansökningsblanketter och de informationsblad som är aktuella just för polisen.


Brottsoffersamordnare
För dig som är brottsoffersamordnare är i stort sett allt av myndighetens material av intresse, om du är osäker på vilket material du ska beställa är du välkommen att kontakta oss.


Arrangemang
Brottsoffermyndigheten arrangerar seminarier, temadagar m.m. som är av intresse för polisen. De aktuella arrangemangen finner du på sidan Arrangemang.


Informationsmaterial
Följande informationsmaterial riktar sig direkt till brottsoffer och passar bra för placering i exempelvis väntrum.

 • Till dig som utsatts för brott
  En omfattande och detaljerad broschyr med beskrivning av bland annat hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd. Här finns också kontaktuppgifter till de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom rättsväsendet.

 • Information to crime victims
  Broschyren "Till dig som utsatts för brott" översatt till engelska.

 • Information till brottsoffer - på 14 olika språk
  Översättningar av "Till dig som utsatts för brott". Ej tillgängliga i tryckt format men finns publicerade på webbplatsen i fulltext och i utskriftsvänligt format.

 • Information till brottsoffer, flerspråkig
  En flerspråkig broschyr, med kortare information på de 14 olika språken samlade.

 • Utsatt för brott?
  Dubbelsidigt informationsblad som ger en kortfattad och schematisk bild av ersättningsmöjligheterna i samband med brott.

 

 • Barn och unga som brottsoffer
  Broschyren handlar om barn som upplever våld. Innehållet vänder sig till den som har ansvar för eller möter barn som drabbats av brott. Här finns t.ex. en beskrivning av hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd eller annan ersättning i samband med brott. Vidare anges de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom rättsväsendet.


Material av särskilt intresse vid ansökan om brottsskadeersättningInformationsblad
Brottsoffermyndigheten har även tagit fram diverse informationsblad som riktar sig direkt till brottsoffer.

Informationsblad skadestånd polis (för skadeståndsanspråk till polisen)
Informationsblad polis eller åklagare (medföljer nedlagd förundersökning)


Om du vill beställa eller ladda ned myndighetens informationsmaterial så finner du den kompletta listan på beställningssidan Material och publikationer.

Senast uppdaterad:2015-08-25