Personal inom socialtjänst och vård

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar inom socialtjänsten eller inom vården. Ambitionen är att du ska hitta information som är speciell för dig.

Socialtjänstens ansvar
Socialtjänsten har ett ansvar för brottsoffer och dess anhöriga. Ansvaret har formulerats i en särskild paragraf om brottsoffer i Socialtjänstlagen (5 kap. 11§) med följande lydelse:

"Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för
brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta
för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och
hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för
att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver."

Detta stöd kan handla om såväl ekonomiskt och materiellt stöd som psykologiskt.


Arrangemang
Brottsoffermyndigheten arrangerar seminarier, temadagar m.m. som ofta vänder sig till personal inom socialtjänst och vårdsektorn. De aktuella arrangemangen finner du på sidan Arrangemang.


Informationsmaterial
Brottsoffermyndigheten producerar en mängd olika typer av informationsmaterial. Här nedan finner du det informationsmaterial som Brottsoffermyndigheten anser kan vara mest användbart i just din yrkesroll.

Följande informationsmaterial kan vara bra att ha till hands då du möter brottsoffer. Eftersom det riktar sig direkt till brottsoffer passar det bra för placering i exempelvis väntrum eller dylikt.

 • Till dig som utsatts för brott
  En omfattande och detaljerad folder med beskrivning av bland annat hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd. Här finns också kontaktuppgifter till de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom rättsväsendet.

 • Information to crime victims
  Broschyren "Till dig som utsatts för brott" översatt till engelska.

 • Information till brottsoffer - på 14 olika språk
  Översättningar av "Till dig som utsatts för brott". Ej tillgängliga i tryckt format men finns publicerade på webbplatsen i fulltext och i utskriftsvänligt format.
 • Information till brottsoffer, flerspråkig
  En flerspråkig broschyr, med kortare information på de tolv olika språken samlade.

 • Utsatt för brott?
  Dubbelsidigt informationsblad som ger en kortfattad och schematisk bild av ersättningsmöjligheterna i samband med brott.

 • Barn och unga som brottsoffer
  Broschyren handlar om barn som upplever våld. Innehållet vänder sig till den som har ansvar för eller möter barn som drabbats av brott. Här finns t.ex. en beskrivning av hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd eller annan ersättning i samband med brott. Vidare anges de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom rättsväsendet.


  Material av särskilt intresse vid ansökan om brottsskadeersättning
 • Ersättning vid brott 
  En broschyr som beskriver skillnader och likheter mellan skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning och hur man går till väga för att ansöka om ersättning om man utsatts för brott.

 

 

Om du vill beställa eller ladda ned myndighetens informationsmaterial så finner du den kompletta listan på beställningssidan Material och publikationer.

Om du är osäker på vilket material du ska beställa eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad:2017-07-19