Övriga rättsväsendet

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar inom rättsväsendet. Förhoppningen är att du ska hitta information som är speciellt intressant för just dig.

Referatsamling
Du som arbetar inom rättsväsendet söker förmodligen först och främst efter Brottsoffermyndighetens referatsamling.


Nyheter
Myndighetens mest aktuella information hittar du på nyhetssidan samt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.


Remissvar
Brottsoffermyndigheten skriver regelbundet remissvar som kan vara av intresse.


Arrangemang
Brottsoffermyndigheten arrangerar seminarier, temadagar m.m. som ofta vänder sig till rättsväsendet. De aktuella arrangemangen finner du på sidan Arrangemang.


Informationsblad
Följande informationsblad är desamma som polis, åklagare, domstol och Kronofogden skickar till brottsoffer/målsägande vid olika tidpunkter:

Informationsblad polis eller åklagare (medföljer nedlagd förundersökning)
Informationsblad domstol (medföljer dom)
Informationsblad Kronofogden (inför ansökningstillfället)
Informationsblad Kronofogden (vid redovisningstillfället)


Informationsmaterial
Följande informationsmaterial riktar sig direkt till brottsoffer och passar bra för placering i exempelvis väntrum.

 • Till dig som utsatts för brott
  En omfattande och detaljerad folder med beskrivning av bland annat hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd. Här finns också kontaktuppgifter till de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom rättsväsendet.

 • Information to crime victims
  Broschyren "Till dig som utsatts för brott" översatt till engelska.

 • Information till brottsoffer - på 14 olika språk
  Översättningar av "Till dig som utsatts för brott". Ej tillgängliga i tryckt format men finns publicerade på webbplatsen i fulltext och i utskriftsvänligt format.

 • Information till brottsoffer, flerspråkig
  En flerspråkig broschyr, med kortare information på de 12 olika språken samlade.

 • Utsatt för brott?
  Dubbelsidigt informationsblad som ger en kortfattad och schematisk bild av ersättningsmöjligheterna i samband med brott.

 • Barn och unga som brottsoffer
  Broschyren handlar om barn som upplever våld. Innehållet vänder sig till den som har ansvar för eller möter barn som drabbats av brott. Här finns t.ex. en beskrivning av hela rättsprocessen och hur man får ut sitt skadestånd eller annan ersättning i samband med brott. Vidare anges de vanligaste stöd- och hjälporganisationerna och myndigheter inom rättsväsendet.


  Material av särskilt intresse vid ansökan om brottsskadeersättning
 • Ersättning vid brott 
  En broschyr som beskriver skillnader och likheter mellan skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning och hur man går till väga för att ansöka om ersättning om man utsatts för brott.

 Om du vill beställa eller ladda ned myndighetens övriga informationsmaterial så finner du den kompletta listan på sidan Material och publikationer.

Senast uppdaterad:2018-05-31