Journalister och övriga inom media

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar inom media. Här hittar du kortfattad information och förslag på fördjupning kring ersättningsfrågor.

Den som har utsatts för brott kan få ersättning på olika sätt:

  • Skadestånd från gärningspersonen om man vet vem han eller hon är,
  • Försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag genom till exempel hemförsäkring eller
  • Brottsskadeersättning. Om man inte kan få skadestånd eller försäkringsersättning kan man få statlig ersättning, brottsskadeersättning, efter ansökan hos Brottsoffermyndigheten. Denna ersättning är finansierad av skattemedel.

 

Varför stämmer ersättningsbeloppen inte alltid överens?
Anledningen till att det kan bli olika belopp mellan olika typer av ersättningar beror på att det finns olika regler för olika ersättningsformer.

Domstolarna följer skadeståndslagen för att bestämma nivån på skadeståndet. Brottsoffermyndigheten följer både skadeståndslagen och brottsskadelagen vid beslut om brottsskadeersättning. Lagarna skiljer sig delvis åt.

Det är också så att domstolen inte får döma ut ett lägre belopp än det som gärningspersonen gått med på att betala.

För dig som är intresserad av skadestånds- och kränkningsersättningens utveckling rekommenderar vi Brottsoffermyndighetens referatsamling. I referatsamlingen finns exempel på myndighetens beslut om kränkningsersättning.


Brottsoffermyndighetens verksamhet
En snabb bild av Brottsoffermyndighetens olika verksamheter hittar du under Om oss. En fylligare och mer komplett beskrivning ges i årsredovisningarna.


Brottsofferfonden
Två gånger per år (juni och december) fördelas medel från Brottsofferfonden till brottsofferinriktad verksamhet. Dessa pengar går alltså inte till enskilda brottsoffer utan till ideella organisationer, forskningsprojekt m.m. Läs mer om Brottsofferfonden.


Aktuellt
Pressmeddelanden
Aktuellt
Remissvar
Arrangemang


Fördjupning
Brottsskadeersättning
Skadestånd
Broschyren "Ersättning vid brott"

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Brottsoffermyndigheten.

Senast uppdaterad:2017-10-30