Utbildning vittnesstöd

Grund- och vidareutbildningar
För att bli vittnesstöd krävs att man går en grundutbildning. Utbildningen anordnas av de ideella organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet, vilket på de flesta orter är den lokala brottsofferjouren.

Under utbildningen hålls föreläsningar om bl.a. den svenska rättsprocessen, brottsofferkunskap och bemötandefrågor. Kursdeltagarna gör också besök på tingsrätten.

Brottsoffermyndigheten bistår gärna ideella föreningar och andra som bedriver vittnesstödsverksamhet med råd och stöd kring rekrytering av vittnesstöd, utformning av grundutbildning och genomförande av verksamheten. Brottsoffermyndigheten arrangerar årligen fortbildning för vittnesstödssamordnare.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial som används i verksamheten kan beställas kostnadsfritt från Brottsoffermyndigheten. Även Brottsofferjouren Sverige har utbildningsmaterial.

 • Vittnesstödshandboken
  Handboken innehåller en genomgång av rättsprocessen och dess aktörer, brottsoffers reaktioner, bemötandefrågor samt vittnesstödets arbetsuppgifter. Den har tagits fram av Brottsoffermyndigheten i samarbete med Brottsofferjouren Sverige .
  Vittnesstödshandboken (pdf-format)
 • Vittnesstöd
  Informationsbroschyr om vad vittnesstöd är och vad de gör. Foldern riktar sig såväl till den som vill bli vittnesstöd som till den som vill träffa ett vittnesstöd eller bara få information om verksamheten. Beställ broschyren under fliken Material och publikationer
 • Handbok för stödpersoner och vittnesstöd
  Brottsofferjouren Sverige har också tagit fram ett utbildningsmaterial. För mer information om detta, kontakta Brottsofferjouren Sverige .
Senast uppdaterad:2017-12-22