Kontaktuppgifter för vittnesstödsverksamheten

Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige har kontaktpersoner för vittnesstödsverksamheten. Här finner du aktuella kontaktuppgifter.
Brottsoffermyndigheten
Aistė Ornatavičiūtė
Telefon: 090-70 82 76
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se

Domstolsverket
Susanne Riva
Telefon: 036-442 21 11
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@dom.se

Brottsofferjouren Sverige
Fredrik Mellqvist
Telefon: 08-550 486 08
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@boj.se
Senast uppdaterad:2021-02-08