Kontaktuppgifter för vittnesstödsverksamheten

Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige har kontaktpersoner för vittnesstödsverksamheten. Här finner du aktuella kontaktuppgifter.
Brottsoffermyndigheten
Ulf Hjerppe
Telefon: 090-70 82 54
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se

Domstolsverket
Karin Hagaeus
Telefon: 036-4422156
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@dom.se

Brottsofferjouren Sverige
Fredrik Mellqvist
Telefon: 08-550 486 08
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@boj.se
Senast uppdaterad:2017-06-30