Kontaktuppgifter för vittnesstödsverksamheten

Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige har kontaktpersoner för vittnesstödsverksamheten. Här finner du aktuella kontaktuppgifter.
Brottsoffermyndigheten
Neila Gaied
Telefon: 090-70 82 31
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se

Domstolsverket
Susanne Riva
Telefon: 036-442 21 11
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@dom.se

Brottsofferjouren Sverige
Fredrik Mellqvist
Telefon: 08-550 486 08
E-postadressen följer standarden fornamn.efternamn@boj.se
Senast uppdaterad:2019-09-16
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå