Söker du jobb hos oss?

Brottsoffermyndigheten söker jurist till kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten har i uppgift att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om användning av Brottsofferfondens medel. Dessutom är myndigheten ett kunskapscentrum som förmedlar information och utbildning i syfte att stärka brottsoffers rättigheter samt ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Vi söker dig med juristexamen för arbete inom Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum. Du bör vara tingsmeriterad eller ha erfarenhet från liknande tjänstgöring. Dessutom bör du vara intresserad av humanjuridiska frågor.

I ditt arbete hos oss kommer du bland annat att arbeta med utbildningsinsatser, kvalitetssäkring av information, föreläsningar samt representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär kontakter med bl.a. ideella organisationer, andra statliga myndigheter och en hel del resor. Myndigheten har nyligen erhållit finansiering för att ta fram och sprida förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer vilket innebär att tjänsten kan komma att innefatta deltagande utvecklingsprojekt samt eventuellt särskilda regeringsuppdrag. 

Vi söker dig som:

• har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
• är utåtriktad, kommunikativ och har god pedagogisk förmåga
• har god servicekänsla och ett gott bemötande
• har förmåga att samverka
• har god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Officepaketet och engelska.

Du kommer att representera myndigheten i vår utåtriktade verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet från liknande arbete vid myndighet eller annan organisation är meriterande.

Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Välkommen med din ansökan senast 28 augusti 2017 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 6583/17.

Brottsoffermyndigheten söker kommunikatör med inriktning mot webb

Brottsoffermyndigheten verkar för att stärka brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten arbetar med att förbättra information, stöd och omhändertagande för människor som utsatts för brott, genom att:

• besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor.

Vi söker nu en kommunikatör för arbete vid myndighetens kunskapscentrum. Som kommunikatör kommer du att planera, genomföra och följa upp såväl intern som extern kommunikation samt att vara ett stöd och en pådrivare i dessa processer.Du ska ha vana av att skriva redaktionella och informativa texter till bl.a. webb.

Dessutom ingår att ta en aktiv del i förvaltningen och utvecklingen av Brottsoffermyndighetens webbplatser, planera och genomföra kommunikationsinsatser som t.ex. utbildningar och framställning av kommunikationsmaterial. Det kan även ingå att svara för kommunikationsinsatser i olika typer av projekt. Myndigheten har nyligen erhållit finansiering för att ta fram och sprida förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer vilket innebär att tjänsten kommer att innefatta deltagande utvecklingsprojekt samt eventuellt särskilda regeringsuppdrag. 

Du ska ha akademisk examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande och vara intresserad av juridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Arbetet inom kunskapscentrum innebär många kontakter med bland annat myndigheter och ideella organisationer. Arbetet innebär en del resor.

Vi söker dig som:

• är en god kommunikatör i tal och skrift
• har god servicekänsla och ett gott bemötande
• har förmåga att samarbeta
• har erfarenhet av att leda, planera och följa upp kommunikationsinsatser
• är självständig med god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad och nytänkande
• har goda kunskaper i något eller några webbpubliceringsverktyg samt goda kunskaper i svenska och engelska

Du kommer att representera Brottsoffermyndigheten i vår utåtriktade verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet från liknande arbete vid myndighet eller för ideell organisation samt arbete med digitala kanaler och film är meriterande.

Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämställdhet och jämn könsfördelning.

Frågor om arbetet besvaras av informationschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti 2017 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
 
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 6582/17. 


 

Senast uppdaterad:2017-07-25