Söker du jobb hos oss?

Brottsoffermyndigheten söker handläggare och jurist till Kunskapscentrum. Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2019.

När du söker jobb hos Brottsoffermyndigheten kommer dina personuppgifter att behandlas enligt dataskyddsförordningen samt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Brottsoffermyndigheten söker:

handläggare vid Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten beslutar om statlig ersättning till brottsoffer och om medel från Brottsofferfonden till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Myndigheten har också ett Kunskapscentrum som förmedlar information och kunskap för att stärka brottsoffers rättigheter och ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Brottsoffermyndigheten har flera pågående projekt och regeringsuppdrag och behöver därför förstärka genom ytterligare en handläggare för arbete vid myndighetens Kunskapscentrum. Vi söker dig med akademisk examen inom juridik, rätts-, samhälls- eller beteendevetenskap. Du är intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Hos oss kommer du bland annat att arbeta med eller leda regeringsuppdrag, projekt och utbildningsinsatser. I arbetet förekommer även undersökningar, utvärderingar och föreläsningar. Du kommer också att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär nära samverkan med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.

Myndigheten har flera pågående uppdrag av regeringen som bland annat handlar om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet och att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning. Utöver det pågår ett projekt om förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer och framtagande och utveckling av en webbutbildning för vittnesstöd. Arbetsuppgifterna innebär därför bland annat utvecklingsarbete och framtagande av informations- och utbildningsmaterial. 

Vi söker dig som

• är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
• är serviceinriktad och har ett gott bemötande
• har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• har god förmåga att samverka
• har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
• har god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Officepaketet.

Erfarenhet av eller kunskap om projektledning, genusfrågor, våld i nära relationer, sexualbrott eller sexualupplysning samt arbete med kommunikation och utbildning är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation samt goda kunskaper i engelska.

Anställningen avser tillsvidareanställning, heltid. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54.
För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2019 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 3653/19.

 

Jurist till Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten har i uppgift att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och om användning av Brottsofferfondens medel. Dessutom har myndigheten ett Kunskapscentrum som förmedlar information och utbildning i syfte att stärka brottsoffers rättigheter samt ta till vara deras behov och intressen. Myndigheten finns i centrala Umeå.

Brottsoffermyndigheten har flera pågående projekt och regeringsuppdrag och söker nu ytterligare handläggare för arbete vid myndighetens Kunskapscentrum. Vi söker dig med juristexamen eller annan akademisk examen inom  rätts- eller samhällsvetenskap. Du bör vara intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och sociala frågor.

Hos oss kommer du bland annat att arbeta med genomförande av regeringsuppdrag, projekt, utbildningsinsatser, undersökningar, utvärderingar, föreläsningar samt att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär kontakter med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.

Myndigheten har bland annat uppdrag av regeringen genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning och om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Dessutom har myndigheten ett flertal andra projekt till exempel förbättrad och behovsanpassad information till brottsoffer samt att ta fram och utveckla en webbutbildning för vittnesstöd. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat föreläsningar, utvecklingsarbete, juridisk kvalitetssäkring av informations- och utbildningsmaterial och samverkan med andra statliga myndigheter och organisationer inom civilsamhället. 

Vi söker dig som

• har en god förståelse av rättskedjan och kunskaper om lagstiftning rörande brottsoffer
• är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
• har god servicekänsla och ett gott bemötande
• har en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• har god förmåga att samverka
• har god förmåga att planera och organisera
• är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Officepaketet.

Erfarenhet av eller kunskap om projektledning, våld i nära relationer, sexualbrottslighet och arbete med utbildning eller erfarenhet av att föreläsa är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation samt goda kunskaper i engelska.

Anställningen avser ett vikariat 18 månader, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54.
För facklig information kontakta Tobias Nyström, SACO, 090-70 82 04.

Välkommen med din ansökan senast 26 april 2019 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 3654/19.

Senast uppdaterad:2019-04-09