Söker du jobb hos oss?

Brottsoffermyndigheten söker en utredare till Kunskapscentrum. Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti.

Läs mer om tjänsten som utredare

När du söker jobb hos Brottsoffermyndigheten kommer dina personuppgifter att behandlas enligt dataskyddsförordningen samt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

 

Brottsoffermyndigheten söker utredare vid Kunskapscentrum

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten beslutar om statlig ersättning till brottsoffer och om medel från Brottsofferfonden till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Myndigheten har även ett Kunskapscentrum som förmedlar information och kunskap för att stärka brottsoffers rättigheter och höja kunskapen om brottsoffers situation. Myndigheten finns i centralt belägna lokaler i Umeå.

Om arbetet

Vill du få möjlighet att fördjupa dig i brottsofferområdet med fokus på utredningar och utvärderingar med målsättning att förbättra stöd till brottsoffer tillsammans med kunniga och engagerade kollegor? Har du en akademisk examen, goda kunskaper om samhället och intresse för brottsofferarbete?

Brottsoffermyndigheten har en central och utvecklande roll på brottsofferområdet och har flera pågående projekt och regeringsuppdrag. Myndigheten behöver därför förstärka Kunskapscentrum med utredare. Vi söker dig med akademisk examen inom juridik, rätts-, samhälls- eller beteendevetenskap eller annat för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Du är utvecklingsorienterad och har erfarenhet av att arbeta självständigt med utredningar eller rapporter.

Hos oss kommer du bland annat att arbeta i regeringsuppdrag, projekt och i myndighetens utvärderingar av brottsofferarbete. Myndigheten har idag uppdrag som bland annat handlar om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet, kunskap om behov hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende och att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av ny sexualbrottslagstiftning. 

Du kommer att arbeta med förstudier, undersökningar, utvärderingar och rapporter och med att sammanställa resultat. Det kan också bli aktuellt att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer samt delta som expert i olika nätverk. Arbetet innebär nära samverkan med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.

Vi söker dig som:

• har arbetslivserfarenhet av att arbeta självständigt med utredningsarbete
• har kunskaper i statistik och tolkning av statistiska resultat
• har god förmåga att pedagogiskt presentera resultat och slutsatser
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• är nytänkande och prestigelös
• har goda kunskaper i Office-paketet, framför allt Excel
• Har god samarbetsförmåga.

Det är meriterande om du har:
• högskolepoäng i statistik och erfarenhet av arbete med statistik och uppföljning
• kunskap om kvalitativ metod
• kunskap om det kriminalpolitiska området, särskilt rättskedjan och brottsofferfrågor
• erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation.

Anställningen avser en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald, jämlikhet och jämn könsfördelning.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 070-619 57 54.
För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.

Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2020 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 7043/20.

  

Senast uppdaterad:2020-07-22
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå