Pressmeddelande: Ny webbplats ska hjälpa barn

År 2014 anmäldes 19 100 misshandelsbrott och 3 150 våldtäkter mot barn under 18 år. Mörkertalet är stort och många barn berättar inte om brott som de blivit utsatta för. Det vill Brottsoffermyndigheten ändra på med hjälp av den nya webbplatsen jagvillveta.se.

– Vi vill att barn ska veta vad som är brottsligt, att de ska känna till sina rättigheter och veta var de kan få hjälp. Det ökar chanserna att de vågar berätta för en vuxen om vad de har blivit utsatta för, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Brott i skolan, psykisk misshandel, hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp och hatbrott är exempel på brott som barn och unga utsätts för – i flera fall utan att ens veta att det handlar om ett brott. ”Jag vill veta” tydliggör vad ett brott är och informerar målgruppen om hur de kan få stöd och hjälp.

Webbplatsen är framtagen på uppdrag av regeringen i samarbete med Barnombudsmannen och riktar sig till barn och unga i åldern 4–17 år. Den är anpassad för tre olika åldersgrupper: 4–7 år, 8–13 år och 14–17 år. Utöver webbplatsen finns också informationsfoldrar på nio olika språk och barnboken "Liten", som är framtagen i samarbete med illustratören och författaren Stina Wirsén.

Det är barnen själva som uttryckt att de behöver information i undersökningar som Barnombudsmannen genomfört.
Utsattheten hos barn och unga är betydligt högre än det som återfinns i den årliga brottsstatistiken.

I en studie vid Nationellt centrum för kvinnofrid uppger 14 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att de varit utsatta för upprepat fysiskt våld före sin 18-årsdag. 27 procent av kvinnorna och 11 procent av männen i samma studie uppger att de varit utsatta för sexuella övergrepp före sin 18-årsdag.
– Trots att barn har rätt till en trygg och säker uppväxt växer många upp med våld i sin vardag. Det är oacceptabelt och något vi måste sätta stopp för. Ett första steg är att unga ska känna till vad som är brottsligt, säger Annika Öster.

Studien visar också på en påtaglig koppling mellan utsatthet för våld i barndomen och utsatthet senare i livet, och det oberoende av vilken typ av våld de har utsatts för som unga. Det gäller både kvinnor och män. Tidiga insatser är med andra ord nödvändiga av flera olika skäl.
– ”Jag vill veta” ger barnen möjlighet att söka information och mod att agera. Men det innebär också att vi vuxna måste ta vårt ansvar och ge utsatta barn och unga det stöd som de behöver, säger Annika Öster.

Det här kan du göra som vuxen:

• Våga fråga – och lyssna
• Ta barnet på allvar
• Anmäl till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa
• Arbetar du i en verksamhet som möter barn och får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa är du skyldig att genast anmäla det till socialtjänsten

Läs mer på www.jagvillveta.se
Pressbilder för nedladdning

För mer information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Hanna Netzell, projektledare för Jag vill veta
Telefon: 090-70 82 64
E-post: hanna.netzell@brottsoffermyndigheten.se

Källor

Barnmisshandel, statistik från BRÅ
Våldtäkt och sexualbrott, statistik från BRÅ
Våld och hälsa, rapport från Nationellt centrum för kvinnofrid 

Senast uppdaterad:2017-09-15