Jag vill veta

Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det och känner inte till sina rättigheter när de drabbas. Brottsoffermyndigheten har i ett regeringsuppdrag tagit fram information till barn och unga som utsatts för brott.

Resultatet av Brottsoffermyndighetens arbete är informationskonceptet "Jag vill veta". Materialet är framtaget i samarbete med Barnombudsmannen och anpassat för att barn själva ska kunna söka information och få kunskap om var de kan få hjälp. Den röda tråden i kommunikationen är: Det är okej att berätta om brott, du är inte ensam och det finns vuxna att prata med. Informationen har spridits i de kanaler som bäst når ut till barnen.

 

JAG VILL VETA består av

• Webb
• Spel
• Film
• Trycksaker
• Barnbok

 

Webb

Webben är anpassad för tre olika åldersgrupper: 4–7 år, 8–13 år och 14–17 år – och byggd utifrån det faktum att barnen främst använder mobiltelefon i sin kommunikation. Designen är lite busig för att passa barn och ungdomar. Även innehållet är paketerat så att det ska vara lätt för målgrupperna att ta till sig. www.jagvillveta.se

 

Spel

 

På webben finns också ett spel för 4–7-åringar. I spelet får barnen på ett kul sätt lära sig mer om vuxna som kan hjälpa dem. De får träffa polisen, läraren, socialsekreteraren och föräldern. Barnen kan också mixa de olika karaktärerna och till exempel bygga en figur som har polisens huvud, socialsekreterarens kropp och lärarens ben.
Spela spelet

 

Film

Det finns också 15 sekunder långa filmer om brott, anpassade för Instagram. Filmerna är skapade för att ses utan ljud så att barnen kan ta del av dem utan att någon märker det. Innehållet i filmerna bygger på de brott som det enligt statistik är vanligast att barn utsätts för, till exempel misshandel, stöld och rån, sexuella övergrepp, våld i skolan och brott på Internet.
Följ jagvillveta.se på instagram

 

Trycksaker

Konceptet innehåller också fem broschyrer på nio olika språk. De handlar om hur en rättegång går till, om skyddad identitet och om hur vuxna kan hjälpa barn som utsätts för brott. Dessutom finns affischer och flyers för spridning på skolor.
Beställ trycksaker

 

Barnbok

För den yngsta målgruppen finns också en barnbok som Brottsoffermyndigheten tagit fram i samarbete med illustratören och författaren Stina Wirsén. Den handlar om hur det känns för ett barn att vara rädd hemma och inte våga berätta om sin oro. Boken har spridits till bland annat bibliotek och alla förskolor i Sverige.
Läs boken som pdf

Foto: Plakat


 

Senast uppdaterad:2016-06-08