Samverkan

Genom dialog och samverkan vill Brottsoffermyndigheten sprida kunskap om brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Myndigheten samverkar därför aktivt med många olika organisationer och myndigheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Brottsoffermyndighetens informations- och utbildningsverksamhet bygger i stor utsträckning på samverkan. Flertalet av myndighetens temadagar och större utåtriktade arrangemang genomförs i samverkan med nationella, regionala och lokala myndigheter och ideella organisationer på brottsofferområdet.

 

Brottsoffermyndigheten leder även en samverkansgrupp för brottsofferfrågor med representanter för rättsväsendet, Kronofogden, Nationellt centrum för kvinnofrid och ideella organisationer. 
Mer om samverkansgruppen för brottsofferfrågor

 

I samverkan med Kronofogden och Domstolsverket arbetar Brottsoffermyndigheten för att förbättra den information som lämnas till brottsoffer och gärningspersoner.

 

Dessutom är myndigheten representerad i ett flertal referens- och arbetsgrupper, till exempel:

 

·         Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

 

·         Myndighetsnätverket ”Gift mot sin vilja”

 

·         Nationellt myndighetsnätverk – Politiken i det civila samhället

 

Brottsoffermyndigheten finns också representerad i Nätverket för bidragsgivande myndigheter, Nätverket för FoU-myndigheter, Samverkansgruppen för Kvinnofrid i Malmö och Länsstyrelsen i Stockholms län - Samverkan prostitution och människohandel.

 

Brottsoffermyndigheten medverkar även vid ett flertal internationella projekt.
Läs mer om Brottsoffermyndighetens internationella projekt.

 

Vill du samverka med Brottsoffermyndigheten?

Kontakta Ulf Hjerppe, chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden

Telefon: 090-70 82 54, 070-619 57 54

E-postadress: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

  

Senast uppdaterad:2020-04-21