Regleringsbrev

Brottsoffermyndighetens arbete styrs av det regleringsbrev som varje år utfärdas av regeringen. Länken nedan går direkt till Brottsoffermyndighetens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets, ESV:s, webbplats.

ESV, Statsliggaren, Brottsoffermyndighetens regleringsbrev

Senast uppdaterad:2021-01-07