Rådet för Brottsofferfonden

Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av frågor om bidrag från Brottsofferfonden. Rådet består av generaldirektören för myndigheten och sju andra ledamöter som utses av regeringen.

Ledamöterna är forskare inom olika discipliner. Rådet sammanträder minst två gånger per år. Dess sammansättning är:

Annika Öster
Brottsoffermyndighetens generaldirektör (ordförande)

Matthias Baier
Docent, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet

Ingemar Engström
Adjungerad professor, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län

Maria Eriksson
Professor, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Felipe Estrada Dörner
Professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Görel Granström
Docent, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Thomas Johansson 
Professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Kerstin Svensson
Professor, Socialhögskolan, Lunds universitet

 

Senast uppdaterad:2020-02-11
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå