Rådet för Brottsofferfonden

Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av frågor om bidrag från Brottsofferfonden. Rådet består av generaldirektören för myndigheten och sju andra ledamöter som utses av regeringen.

Ledamöterna är forskare inom olika discipliner. Rådet sammanträder minst två gånger per år. Dess sammansättning är:

Annika Öster
Brottsoffermyndighetens generaldirektör (ordförande)

Felipe Estrada Dörner
Professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Görel Granström
Docent, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Clara Hellner
Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Thomas Johansson 
Professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Åsa Källström
Professor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Claes Lernestedt
Professor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Kerstin Svensson
Professor, Socialhögskolan, Lunds universitet

 

Senast uppdaterad:2018-01-29