Rådet för Brottsofferfonden

Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av frågor om bidrag från Brottsofferfonden. Rådet består av generaldirektören för myndigheten och sju andra ledamöter som utses av regeringen.

Ledamöterna är forskare inom olika discipliner. Rådet sammanträder minst två gånger per år. Dess sammansättning är:

Annika Öster
Brottsoffermyndighetens generaldirektör (ordförande)

Henrik Andershed
Professor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Matthias Baier
Docent, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet

Ingemar Engström
Affilierad professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Maria Eriksson
Professor, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Felipe Estrada Dörner
Professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Görel Granström
Docent, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Kerstin Svensson
Professor, Socialhögskolan, Lunds universitet

 

Senast uppdaterad:2021-02-08