Biblioteket

Brottsoffermyndighetens bibliotek är i första hand till för myndighetens personal, men Du som privatperson, student, forskare eller ideellt arbetande är alltid välkommen att kontakta oss med frågor som rör litteratur, rapporter, artiklar eller annat material inom brottsofferområdet.

Specialbibliotek för brottsofferfrågor
I biblioteket finns media som behandlar brottsofferfrågor i ett vitt perspektiv, både på svenska och på andra språk. Här finns förstås böcker, både fack- och skönlitteratur, men även tidskrifter, filmer, olika typer av myndighetsrapporter, offentligt tryck etc. I dagsläget rymmer samlingen cirka 3 500 titlar och tillväxttakten är god.


Kunskapsbank
I biblioteket finns också en småtryckssamling som innehåller informationsbroschyrer, presentationsfoldrar m.m. från ideella organisationer inom brottsofferområdet. Vi samlar också PM, utredningar och liknande material från svenska och utländska myndigheter som behandlar ämnesområdet och uppsatser och rapporter med tydligt brottsofferperspektiv från studenter och forskare på olika nivåer inom det svenska högskole- och universitetsväsendet. På sikt ska samlingen fungera som ett specialbibliotek/kunskapsbank, men den delen av verksamheten är fortfarande under uppbyggnad.


Lokal databas
Allt material är katalogiserat och inlagt i en lokal databas som är sökbar internt vid myndigheten. Planer finns på att lägga ut katalogen på Internet och att registrera bokbeståndet i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Men till dess är det besök eller kontakt via telefon eller e-post som gäller.


Lästips
I samband med utbildningstillfällen som temadagar brukar BrOM ofta sammanställa listor med lästips kring olika brottsofferrelaterade ämnen. Några av dessa listor hittar du här nedan. Observera att det inte uteslutande är material som producerats vid myndigheten och att materialet inte går att låna från myndighetens bibliotek. Böckerna finns dock på många andra bibliotek!

Lästips Barn och unga som brottsoffer
Lästips Barn som upplever våld
Lästips Fördomar och fobier
Lästips Hedersbrott och könsstympning
Lästips Prostitution och trafficking
Lästips Sexualbrott mot kvinnor och barn

Senast uppdaterad:2018-05-31