Årsredovisning

Varje år redovisar Brottsoffermyndigheten sitt verksamhetsår i en årsredovisning. Publikationen innehåller både en resultatredovisning och en finansiell redovisning.
I den förstnämnda kommenterar generaldirektören året som gått samt att varje verksamhetsgren rapporterar det gångna året i ord. I resultatredovisningen finns även rubriker som återrapportering och medarbetare.

I den finansiella redovisningen finns Brottsoffermyndighetens gångna år redovisat i siffror. Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt anslagsredovisningar är alla delar av den finansiella redovisningen.

Årsredovisning 2017
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2017

Tidigare årsredovisningar från Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2016
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2015
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2014 
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2013


Senast uppdaterad:2018-02-23