Årsredovisning

Varje år redovisar Brottsoffermyndigheten sitt verksamhetsår i en årsredovisning. Publikationen innehåller både en resultatredovisning och en finansiell redovisning.
I den förstnämnda kommenterar generaldirektören året som gått samt att varje verksamhetsgren rapporterar det gångna året i ord. I resultatredovisningen finns även rubriker som återrapportering och medarbetare.

I den finansiella redovisningen finns Brottsoffermyndighetens gångna år redovisat i siffror. Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt anslagsredovisningar är alla delar av den finansiella redovisningen.

Årsredovisning 2019
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2019


Senast uppdaterad:2020-02-28
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå