Årsredovisning

Varje år redovisar Brottsoffermyndigheten sitt verksamhetsår i en årsredovisning. Publikationen innehåller både en resultatredovisning och en finansiell redovisning.
I den förstnämnda kommenterar generaldirektören året som gått samt att varje verksamhetsgren rapporterar det gångna året i ord. I resultatredovisningen finns även rubriker som återrapportering och medarbetare.

I den finansiella redovisningen finns Brottsoffermyndighetens gångna år redovisat i siffror. Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt anslagsredovisningar är alla delar av den finansiella redovisningen.

Årsredovisning 2020
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2020


Senast uppdaterad:2021-03-02