Organisation

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för fyra verksamhetsområden: handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden, vara ett kunskapscentrum och kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning av gärningspersoner.

Brottsoffermyndighetens främsta resurs är den samlade kunskapen och kompetensen hos personalen. Myndighetens organisation präglas av en hög kunskapsnivå med mycket kompetenta medarbetare på alla nivåer. Andelen akademiker på myndigheten är hög, hela 90 procent. Majoriteten av dessa är jurister. 

  • Myndighetschef är generaldirektören som utses av regeringen. 
  • På brottsskadeenheten arbetar jurister och administrativ personal med att handlägga ärenden om brottsskadeersättning.
  • Regressavdelningens anställda är jurister och andra med kvalificerad administrativ erfarenhet.
  • Brottsofferfondens arbete utförs även det av jurister och annan högskoleutbildad personal.
  • Enheten för ekonomi och administration, EA-enheten, bemannas bl.a. av civilekonomer med inriktning mot redovisning och offentlig förvaltning.
  • Informationsverksamheten vid Kunskapscentrum, handhas till största delen av jurister, men här finns också samhällsvetare.

Brottsoffermyndighetens vedertagna förkortning är BrOM (stort B, litet r, stort O och stort M).
Senast uppdaterad:2020-11-24