Presskontakter

På den här sidan hittar du som arbetar inom media kontaktinformation till anställda på Brottsoffermyndigheten som är tillgängliga för att svara på frågor kring myndighetens verksamhet.
För dig som själv vill söka mer information på webbplatsen har vi sammanställt material och länkar som vi tror är särskilt intressanta för journalister.

Allmänna frågor om Brottsoffermyndighetens verksamhet, brottsoffers rättigheter, insatser till stöd och skydd samt bemötandeaspekter
Ulf Hjerppe, chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden
090-70 82 54, 070-619 57 54

Brottsoffermyndigheten och dess uppgifter
Generaldirektör och myndighetschef Annika Öster
090-70 82 11

Brottsskadeersättning (skadestånd)
Åsa Lundmark, chef för Brottsskadeenheten
090-70 82 60

Brottsofferfondens bidrag till projekt och forskning
Handläggare Maria Königsson
090-70 82 03

Gärningspersonernas återbetalning av brottsskadeersättning
Sten-Håkan Sidebo, chef för Regressenheten
090-70 82 15

Här hittar du också foton på personerna ovan, att ladda ned.

Personalens e-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se. Vi har valt att inte skriva ut e-postadresser därför att vi vill skydda och skona vår personal från sökmotorer som söker adresser på webben och sedan skickar skräppost.

Mer allmän kontaktinformation om hela organisationen hittar du på sidan Kontaktuppgifter för Brottsoffermyndigheten.

Prenumerera gärna på Brottsoffermyndighetens digitala nyhetsbrev!
Titta också på aktuella pressmeddelanden och nyhetssidan!

Kontakta oss gärna!
Använd detta kontaktformulär eller skicka e-post till registrator.
Senast uppdaterad:2018-08-14