Kontaktuppgifter för nyckelpersoner

Växel, information och servicetelefon
Tel 090-70 82 00

 

Myndighetschef
Annika Öster, generaldirektör
Tel 090-70 82 11

 

Brottsskadeenheten
Åsa Lundmark, enhetschef
Tel 090-70 82 60

 

Ekonomi- och administrationsenheten
Knut Hardeland, ekonomichef
Tel 090-70 82 22

 

Personal- och serviceenheten
Maria Jonsson Järnö, personalchef
Tel 090-70 82 57

 

Kunskapscentrum/Brottsofferfonden
Ulf Hjerppe, enhetschef
Tel 090-70 82 54, 070-619 57 54

 

Regressenheten
Sten-Håkan Sidebo, enhetschef
Tel 090-70 82 15

 

Vittnesstöd
Aistė Ornatavičiūtė, kontaktperson för vittnesstödsverksamheten
Tel 090-70 82 76

 

Vittnesstöd i Malmö
Karin Lindberg, samordnare
Tel 090-70 82 18, 070-275 61 62

 

Facklig representant
Bo Eriksson, Saco
Tel 090-70 82 14

 

E-postadresser
Personalens e-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se. Vi har valt att inte skriva ut e-postadresser därför att vi vill skydda och skona vår personal från sökmotorer som söker adresser på webben och sedan skickar skräppost.

TeleTal
Vårt växeltelefonnummer 090-70 82 00 är kopplat till en tjänst som heter TeleTal.

TeleTal riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning kan behöva stöd för att genomföra talsamtal. Tjänsten ger tillgång till en förmedlare som finns med under trepartssamtalet och repeterar svårförståeligt tal, ger minnesstöd och/eller hjälper personer med skriv- och lässvårigheter att göra minnesanteckningar. TeleTal är en nationell och kostnadsfri tjänst öppen för alla. Läs mer på TeleTals egen webbplats.

Senast uppdaterad:2021-02-16